Wijziging arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verandert een aantal arbeidsvoorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen op een rij. De pagina's over deze onderwerpen zijn aangepast.

Beeld: ©P-Direkt

Aantal te werken uren 

Het aantal te werken uren op jaarbasis is bij een fulltime aanstelling (gemiddeld 36 uur per week) 1822 uren.

Betaaldata 2023

De betaaldata voor 2023 zijn bekend. Lees meer

Vergoedingen en/of toelagen 

Thuiswerkvergoeding
Werk je thuis? Dan kun je recht hebben op een thuiswerkvergoeding. Deze vergoeding wordt verhoogd naar € 2,15 per dag.  Lees meer

Vergoeding woon-werkverkeer
De bedragen voor de maximale reiskostenvergoeding per maand en de maximale reiskostenvergoeding per dag wijzigen.  Lees meer

Vergoeding dienstreizen binnenland
De vergoeding voor ontbijt, lunch, avondmaaltijd en logies wijzigt. Lees meer

Vergoeding dienstreizen buitenland
De vergoeding voor ontbijt, lunch, avondmaaltijd en logies wijzigt. Lees meer

Representatiekostenvergoeding
De maximale vaste tegemoetkoming voor representatiekosten wijzigt. Lees meer

Vergoeding beeldschermbril
Het maximumbedrag van de vergoeding voor een beeldschermbril wordt € 250. Lees meer

Het maximumbedrag voor de berekening van verschillende toelagen wijzigt
Het maximumbedrag voor de berekening  van de volgende toelagen wijzigt van het salaris dat hoort bij salarisnummer 10 van schaal 7 naar het salaris dat hoort bij salarisnummer 10 van schaal 8:

Aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst ​​​​​​
Het bedrag van de aanvullende vaste toelage onregelmatige diensten de vergelijkbare aanvullende toelage voor personenchauffeurs wordt verhoogd naar € 50 per maand.

Toelagen worden per 15 minuten uitbetaald
De toelage voor;

worden per 1 januari 2023 per 15 gewerkte minuten uitbetaald.

Maximale stimuleringspremie VWNW-beleid
De stimuleringspremie wordt verhoogd naar maximaal € 89.000. Lees meer

Andere arbeidsvoorwaarden

Nieuwe verlofregeling
Vanaf 2023 ontvang je ongeacht je leeftijd jaarlijks 64 IKB-uren. Lees meer
Val je onder de overgangsregeling en heb je vóór 1 januari 2023 een keuze gemaakt? Dan is dit anders. Meer hierover lees je in de overgangsregeling.

RVU
Per 1 januari 2023 geldt een collectieve RVU-regeling. Lees meer over de voorwaarden. 

Werkgeversbijdrage en IKB-budget ook voor verduurzaming van de woning
Per 1 januari 2023 kun je de werkgeversbijdrage voor de inrichting van de thuiswerkplek ook gebruiken voor de verduurzaming van je woning. Heb je de werkgeversbijdrage volledig gebruikt? Dan mag je daarnaast ook IKB-budget inzetten voor een fiscaal voordelige vergoeding voor dit doel. Lees meer

De werkgeversbijdrage en het  IKB-budget kun je ook gebruiken voor de kosten van een bureau of kleine ICT-middelen. Het gaat dan om kosten die uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag of die niet door de werkgever worden vergoed. Lees meer

De periode van de werkgeversbijdrage en IKB-budget voor de aanschaf nieuwe fiets wijzigt.
Per 1 januari 2023 wijzigt de periode van de werkgeversbijdrage en het fiscaalvoordelig inzetten van het IKB-budget voor de aanschaf van een nieuwe fiets voor woon-werkverkeer. De periode wordt verhoogd van 3 naar 5 kalenderjaren. Dit geldt voor een nieuwe fiets die is gekocht op of na 1 januari 2023. Lees meer

Nieuw IKB-doel: De batterij voor een elektrische fiets
Vanaf 2023 kun je je IKB-budget gebruiken om 1 keer per 3 jaar een nieuwe batterij voor een elektrische fiets aan te schaffen. Lees meer

Waarde IKB-uur
Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de waarde van een IKB-uur van salaris per uur plus 16,37% IKB-budget in maandinkomen per uur. Lees meer