Werktijdverschuiving

Moet je volgens je rooster regelmatig of vrij regelmatig werken op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, anders dan in het geval van overwerk? Dan werk je in roosterdienst en geldt voor jou de informatie op deze pagina. 

Wat is werktijdverschuiving?

Wijzigt je rooster kort voordat je dienst zou beginnen? Dan wordt dit werktijdverschuiving genoemd. Je hebt recht op de toelage werktijdverschuiving voor de uren die je werkt in afwijking van je rooster, maar niet extra werkt.

Voorwaarden toelage werktijdverschuiving

Er is sprake van werktijdverschuiving als je dienst minder dan 72 uur voor aanvang door je werkgever wordt gewijzigd. Hierdoor wijken je werktijden af van je oorspronkelijke rooster. Voor de verschoven uren ontvang je de toelage werktijdverschuiving. De toelage wordt uitbetaald per aaneengesloten kwartier en het kwartier wordt afgerond naar beneden.

Voorbeeld: Je moet volgens je rooster op maandag werken van 9:30 tot 14:30 uur. Deze dienst wordt binnen 72 uur voor aanvang verschoven naar maandag van 12:00 tot 17:00. De uren van 14:30 tot 17:00 uur geven recht op de toelage werktijdverschuiving. Deze uren heb je namelijk in afwijking van je rooster gewerkt. Je hebt in dit geval recht op 2,5 uur toelage werktijdverschuiving.

Hoogte toelage werktijdverschuiving

De toelage bedraagt 45% van je salaris per uur (maximaal schaal 8, trede 10). Daarbij geldt een maximumbedrag van € 11,41 per uur. 

Samenloop werktijdverschuiving en overwerk

Een wijziging in je rooster kan er ook voor zorgen dat je meer uren werkt dan je in eerste instantie moest werken. De uren die je meer werkt ten opzichte van je vastgestelde rooster, zijn overwerkuren. Voor deze uren kun je recht hebben op een overwerkvergoeding. In dat geval ontvang je de overwerkvergoeding in plaats van de toelage werktijdverschuiving.

Voorbeeld: Je werkt op dinsdag van 08:00 tot 16:00 uur. Een dag van te voren wordt jouw dienst gewijzigd naar een dienst van 12.00 tot 21.00 uur op diezelfde dinsdag. De uren van 16.00 tot 21.00 uur stonden niet in jouw oorspronkelijke rooster en zijn de verschoven uren. Over deze uren ontvang je de toelage werktijdverschuiving. Daarnaast werk je ook een uur langer dan volgens je oorspronkelijke rooster. Het extra uur dat je werkt wordt als overwerk vergoed. Enkel voor dit uur ontvang je de overwerkvergoeding, mits je voldoet aan de voorwaarden uit de CAO Rijk.

Samenloop werktijdverschuiving en andere toelagen

Je kunt over hetzelfde uur recht hebben op meerdere toelagen. Dit heet samenloop. De toelage werktijdverschuiving kan samenlopen met de toelage vrijwillige nachtdienst en de toelage onregelmatige dienst (TOD)

Toelage werktijdverschuiving tijdens vakantie, verlof en ziekte

Soms werk je niet en krijg je toch je maandinkomen helemaal of voor een deel doorbetaald. Bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte en bepaalde verlofsoorten. Ontvang je een toelage werktijdsverschuiving? Dan ontvang je bij afwezigheid deze toelage volgens je vastgestelde rooster.

Vervangende toelage

Het kan zijn dat je geen vastgesteld rooster hebt als je verlof aanvraagt. Of je rooster is door ziekte vastgesteld op je arbeidsduur per week. Dan ontvang je een vervangende toelage. De hoogte van de vervangende toelage is het gemiddelde bedrag dat je de laatste 12 maanden voor de maand van je afwezigheid aan de toelage werkverschuiving hebt ontvangen. 

Vakantie-uitkering

Bij de uitbetaling van de toelage werktijdverschuiving ontvang je ook 8% vakantiegeld.

Pensioen

De toelage werkverschuiving telt mee voor de opbouw van je pensioen.

Aanvragen

Declareer de toelage voor je werktijdverschuiving in het P-Direktportaal onder Verlof en werktijd > Werktijdverschuiving. Als jouw werkgever aangesloten is bij de Rijksroosterapplicatie (RRA) ontvang je de toelage automatisch en hoef je deze niet te declareren.