Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst - situatie per 01-01-2020

Soms is het nodig dat u buiten uw normale werktijden bereikbaar en beschikbaar bent om eventueel aan het werk te gaan.

Als uw werkgever dit van u vraagt, is er sprake van een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst.U krijgt dan een toelage.

Uw werkgever mag u alleen schriftelijk opdragen om bereikbaar of beschikbaar te zijn als dit in het belang van de organisatie is. Bijvoorbeeld als u bij een calamiteit snel ter plekke moet zijn.

Geen werktijd

De tijd waarin u kunt worden opgeroepen, geldt niet als werktijd. Wordt u opgeroepen en gaat u aan het werk, dan telt dat wel als werktijd. Er is dan sprake van overwerk.

Extra plaatsgebondenheid

Soms zal u thuis beschikbaar moeten zijn, maar het kan ook voorkomen dat u op of in de buurt van uw werkplek aanwezig moet zijn. Dit heet extra plaatsgebondenheid. U heeft dan recht op een hogere vergoeding.

Let op! Er zijn speciale regels voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten en regels voor extra plaatsgebondenheid.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
Arbeidstijdenwet
Arbeidstijdenbesluit