Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Soms is het nodig dat je buiten je normale werktijden bereikbaar en beschikbaar bent om bij een eventuele oproep te (gaan) werken.

Als je werkgever dit schriftelijk van je vraagt, is er sprake van een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst. Je krijgt hiervoor een toelage. Je werkgever mag je alleen schriftelijk verzoeken om bereikbaar en beschikbaar te zijn als dit in het belang van de organisatie is. Bijvoorbeeld als je bij een calamiteit snel ter plekke moet zijn.

Zowel medewerkers met reguliere werktijden als medewerkers die werken in roosterdienst kunnen bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten draaien.

Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Je hebt recht op een toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst als je door je werkgever schriftelijk bent aangewezen om regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar te zijn buiten de werktijden van je arbeidspatroon. 

Je krijgt de toelage voor iedere aaneengesloten periode van 15 minuten dat je bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Hierbij wordt naar beneden afgerond.

Hoogte van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst per 01-01-2024

Vanaf 1 januari 2024 is de hoogte van de toelage afhankelijk van de vraag of je:

  • Bij een oproep vanuit je woning of verblijfplaats kunt werken.
    Voorbeeld: Je werkgever heeft je gevraagd om bereikbaar en beschikbaar te zijn om een eventuele storing op te lossen. Je kunt thuis blijven tijdens de dienst en als je wordt opgeroepen kun je de storing vanuit huis verhelpen. Je hoeft dus niet naar een andere locatie te reizen.
  • Bij een oproep vanuit je woning of verblijfplaats naar een (werk)locatie moet komen om te werken.
    Voorbeeld: Je werkgever heeft je gevraagd om bereikbaar en beschikbaar te zijn om een eventuele storing op te lossen. Je kunt thuis blijven tijdens de dienst. In het geval dat je wordt opgeroepen, moet je reizen naar een (werk)locatie om de storing te kunnen verhelpen.
  • Voorafgaand aan een oproep op of rond een (werk)locatie moet blijven.
    Voorbeeld: je werkgever heeft je gevraagd om bereikbaar en beschikbaar te zijn om een eventuele storing op te lossen. Om de storing op te kunnen lossen moet je snel ter plekke zijn, dus je moet op of rond de (werk)locatie blijven. Als je wordt opgeroepen en de oproep is afgelopen, blijf je tot het einde van je bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst op of rond de werklocatie.

Voor de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gelden per 1-1-2024 de volgende percentages:

Maandag tot en met vrijdag Zaterdag, zondag en feestdag
Percentage salaris per uur Maximum bedrag per 1-1-2024 Percentage salaris per uur Maximum bedrag per 1-1-2024
Bij oproep vanuit je woning of verblijfplaats werken 7,5% € 1,90 15% € 3,80
Bij oproep vanuit je woning naar een (werk)locatie moeten komen 10% € 2,53 20% € 5,07
Voorafgaand aan oproep op of rond een (werk)locatie moeten blijven 15% € 3,80 30% € 7,60

Telt de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst voor mijn gewerkte uren?

De tijd waarin je kunt worden opgeroepen, geldt niet als werktijd. Een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst levert dus geen gerealiseerde (gewerkte) uren op. Word je opgeroepen en ga je aan het werk, dan telt de tijd van de oproep wel als werktijd. Er is dan sprake van overwerk.

Toelagen tijdens vakantie, verlof en ziekte

Soms werk je niet en krijg je toch je maandinkomen helemaal of voor een deel doorbetaald. Bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte en bepaalde verlofsoorten. De toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is onderdeel van je maandinkomen. Bij afwezigheid heb je recht op deze toelage alsof je volgens je vastgestelde rooster hebt gewerkt.

Vervangende toelage

Het kan zijn dat je geen vastgesteld rooster hebt op het moment dat je verlof aanvraagt. Of je rooster is door ziekte vastgesteld op je arbeidsduur per week. Dan heb je recht op een vervangende toelage in plaats van de toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst. De hoogte van de vervangende toelage is het gemiddelde bedrag dat je over de laatste 12 maanden voorafgaand aan de maand van je afwezigheid aan toelage bereikbaarheids-en beschikbaarheidsdienst en eventuele andere toelagen hebt ontvangen.

Vakantie-uitkering

Over de bereikbaarheids- en beschikbaarheidstoelage krijg je 8% vakantie-uitkering uitgekeerd. De vakantie-uitkering wordt tegelijk met de toelage betaald.

Pensioen

De toelage voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten telt mee voor de opbouw van je pensioen.