Inrichting van de thuiswerkplek en/of verduurzaming van de woning

Vanaf 1 januari 2022 vergoedt de werkgever maximaal € 750 voor de meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek. Aanvullend kunt u maximaal € 750 van uw IKB-budget inzetten. Deze bedragen zijn niet afhankelijk van uw arbeidsduur. U kunt deze bedragen in meerdere delen inzetten. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze bedragen ook gebruiken voor het verduurzamen van uw woning.

Inrichting thuiswerkplek

Werkt u door hybride werken thuis? Dan kunt u de vergoeding van uw werkgever en aanvullend uw IKB-budget gebruiken voor de inrichting van uw thuiswerkplek. Onder inrichting van de thuiswerkplek valt bijvoorbeeld verlichting, een opbergsysteem, raambekleding en vloerbedekking.

Bureau en kleine ICT-middelen

Onder inrichting van de thuiswerkplek valt per 1 januari 2023 ook:

 • De kosten van de aanschaf van een bureau die boven het maximaal te declareren bedrag uitkomen:
  • maximaal € 375 voor een verstelbaar bureau of
  • maximaal € 450 voor een verstelbaar zit-/stabureau
 • De kosten van de aanschaf van kleine ICT-middelen die de werkgever voor de arbovoorzieningen voor de thuiswerkplek niet of niet helemaal vergoedt. Denk hierbij aan verbetering van de Wifi, router inclusief aansluitkosten en een printer.

Declareert u een bedrag dat groter is dan het maximumbedrag? Zorg er dan voor dat u de declaraties op hetzelfde moment indient en daaraan hetzelfde bewijsstuk toevoegt.

Uitgesloten van inrichting thuiswerkplek

Aan de volgende zaken kunt u de vergoeding van de werkgever en uw IKB-budget niet besteden:

 • Meubels of hulpmiddelen die onder arbovoorzieningen thuiswerkplek vallen met uitzondering van een bureau waarvan de kosten uitgaan boven het maximaal te declareren bedrag.
 • Kosten voor (internet)abonnementen.
 • Kantoorbenodigdheden
 • Airconditioning
 • Verbouwingskosten
 • (Grote) ICT-middelen (computer, laptop, tablet, telefoon, opslagmedia zoals servers).

Zie ook het overzicht Voorzieningen thuiswerkplek en/of verduurzaming woning per 1-1-2023.

Verduurzaming van uw woning

U kunt de vergoeding van uw werkgever en aanvullend uw IKB-budget inzetten voor verduurzaming van zowel uw huur- als koopwoning, die uw hoofdverblijf is. Onder verduurzaming valt:

 • Isolatie (bijvoorbeeld gevel, spouwmuur, dak, vloer, zolder- en vlieringvloer, bodem,  isolerende deuren en isolerende raambekleding, HR++ glas, HR+++ glas, vacuümglas)
 • Duurzaam verwarmen, koelen en ventileren (bijvoorbeeld (hybride) warmtepomp, zonneboiler, installaties voor warmteterugwinning, CO2-gestuurde ventilatie, aansluiting op warmtenet, reflecterende en schaduwdaken, zonwering)
 • Duurzame energie (bijvoorbeeld aanschaf zonnepanelen)
 • Klimaatbestendig maken en biodiversiteit versterken (bijvoorbeeld groene daken en gevels, waterdaken, regenpijp afkoppelen)
 • Bewustwording (bijvoorbeeld energiemonitor met slimme meter, maatwerkadvies)
 • Kleine maatregelen (bijvoorbeeld radiatorfolie en -ventilator, tochtstrippen en -borstels, kozijnfolie, waterbesparende douchekop, sensoren voor lampen en kranen, efficiënter maken van bestaande verwarming)

Niet onder verduurzaming van uw woning valt bijvoorbeeld:

 • Verduurzaming van recreatiewoningen
 • Inrichting van de woning (met uitzondering van isolerende raambekleding)
 • Kosten voor energiecontracten
 • Elektrisch plaatselijk verwarmen (bijvoorbeeld kachel, infraroodpanelen)
 • Vloerverwarming)
 • Elektrisch koken (bijvoorbeeld inductiekookplaat)
 • Ledlampen
 • Cv-ketels (hr-ketel, vr-ketel etc.)
 • Airconditioning (mobiel en vast/split)
 • Kosten van leningen voor verduurzaming

Vergoeding van uw werkgever

Uw werkgever vergoedt maximaal € 750 voor inrichting van de thuiswerkplek en/of verduurzaming van de woning. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw arbeidsduur. Heeft u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 maatregelen genomen om uw woning duurzamer te maken? Dan mag u daarvoor ook de vergoeding van de werkgever gebruiken. U kunt de aankopen uit 2022 vanaf 1 januari tot uiterlijk 31 maart 2023 declareren via het P-Direktportaal.

Nieuw bij de sector Rijk

Bent u nieuw bij de sector Rijk en bent u verplicht thuiswerkvoorzieningen over te nemen van uw oude werkgever? Dan kunt u de vergoeding van de werkgever ook inzetten voor de afkoop van de restwaarde van deze thuiswerkvoorzieningen.

IKB-doel inrichting thuiswerkplek en/of verduurzaming woning

Heeft u de vergoeding van uw werkgever volledig gebruikt? Aanvullend kunt u maximaal € 750 van uw IKB-budget fiscaalvriendelijk inzetten voor inrichting van uw thuiswerkplek en/of verduurzaming van uw woning. Let op! U kunt uw IKB-budget alleen inzetten voor de kosten die in u in hetzelfde kalenderjaar maakt.

Periode van 5 kalenderjaren

U kunt maximaal € 750 declareren in een periode van 5 kalenderjaren. Voor het IKB-budget geldt dezelfde periode van 5 jaar. De periode van 5 kalenderjaren begint in het kalenderjaar waarin u (het eerste deel van) de vergoeding van de werkgever ontvangt.

Voorbeeld 1

Op 9 juli 2023 heeft u voor € 35 een bureaulamp gekocht. Uw declaratie wordt met het salaris van augustus 2023 aan u betaald. De termijn van 5 kalenderjaren begint in 2023. U heeft nog tot 1 januari 2028 om het restant van € 715 van de vergoeding van de werkgever en maximaal € 750 van uw IKB-budget te besteden.

Voorbeeld 2

Op 8 september 2023 koopt u een kast voor uw thuiswerkplek voor € 500 en laat uw voor € 4000 zonnepanelen leggen. U declareert eerst de volledige vergoeding van € 750 van de werkgever. Aanvullend kunt u maximaal € 750 van uw IKB-budget inzetten.

Terugbetalen vergoeding van de werkgever

Gaat u binnen een jaar nadat u gebruik heeft gemaakt van (een deel van) de vergoeding van de werkgever uit dienst? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen. Dat is alleen anders als uw werkgever van mening is dat dit vanwege uw omstandigheden niet hoeft.

Voorbeeld

U heeft op 24 juli 2023 een bedrag van € 250 gedeclareerd voor de inrichting van uw thuiswerplek en/of verduurzaming van de woning. Op 1 maart 2024 gaat u uit dienst. U moet het ontvangen bedrag van € 250 aan uw werkgever terugbetalen.

Hoe vraag ik de vergoeding van de werkgever aan?

U kunt de vergoeding van de werkgever voor inrichting van de thuiswerkplek en/of verduurzaming van de woning aanvragen via het P-Direktportaal > Financiën en salaris > Hybride werken > Thuiswerkvoorzieningen. Bij uw aanvraag moet u bewijsstukken indienen.