Vergoeding verblijfskosten binnenlandse dienstreis

Maakt u in opdracht van uw werkgever een binnenlandse dienstreis? Dan krijgt u naast de reiskostenvergoeding ook een vergoeding voor eventuele verblijfkosten.

Verblijfskostenvergoeding

Maakt u in opdracht van uw werkgever een binnenlandse dienstreis? Dan krijgt u naast de reiskostenvergoeding ook een vergoeding voor noodzakelijke verblijfkosten die u heeft gemaakt. Uw dienstreis moet voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

 • de dienstreis duurt ten minste 4 uur en
 • de bestemming ligt in een andere gemeente of minstens 1 kilometer van uw eigen werklocatie vandaan.

Soort kosten

U kunt in 2023 voor de kosten van verblijf de volgende vergoedingen krijgen:

Soort kosten Bedrag in 2023 Was in 2022
Kleine uitgaven overdag € 6,34 € 5,64
Kleine uitgaven ’s avonds € 18,91 € 16,82
Logies € 143,97 € 115,36
Ontbijt € 14,06 € 11,27
Lunch € 19,06 € 17,44
Avondmaaltijd € 28,84 € 26,39

Soorten vergoedingen

U kunt in 2023 voor de kosten van verblijf de volgende vergoedingen krijgen:

 • Heeft u tijdens uw reis kleine uitgaven gedaan, zoals een kop koffie op het station? Dan ontvangt u de dagvergoeding.
 • De avondvergoeding is bedoeld voor een consumptie in de avonduren zoals een drankje.
 • U ontvangt de avondvergoeding en de ontbijtvergoeding alleen als u overnacht tijdens de dienstreis.
 • Duurt uw dienstreis meerdere dagen en nachten? Dan krijgt u de volledige avondvergoeding alleen voor de eerste aaneengesloten 8 avonden. Voor de avonden daarna ontvangt u de helft van de avondvergoeding.
 • U ontvangt alleen een vergoeding voor de lunch als de tijd tussen 12.00 en 14.00 uur geheel binnen de duur van uw dienstreis valt.
 • U ontvangt alleen een vergoeding voor de avondmaaltijd als de tijd tussen 18.00 en 21.00 uur geheel binnen de duur van uw dienstreis valt.

U krijgt alleen een vergoeding voor de kosten van een ontbijt, lunch of de avondmaaltijd als u de kosten hebt gemaakt in een algemeen toegankelijke gelegenheid, die maaltijden en/of dranken ter consumptie aanbiedt. U krijgt hiervoor dus geen vergoeding als u:

 • eet in een restaurant in het gebouw van de overheidsinstelling die u bezoekt.
 • eet in een restaurant in een gebouw waarin ook andere organisaties of bedrijven zijn gevestigd dan de overheidsinstelling die u bezoekt.
 • in een van deze gelegenheden kunt eten maar daarvan geen gebruik maakt.
 • in een andere gelegenheid eet en uw werkgever uw maaltijd betaalt.

U ontvangt ook geen vergoeding als de overheid zorgt voor een overnachting of maaltijden tijdens uw dienstreis, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u daarvan geen gebruik kon maken.

Let op! Over een deel van uw verblijfskostenvergoeding betaalt u belasting.

Tijdelijk andere werklocatie

Gaat u meer dan de helft van uw gebruikelijke werkdagen tijdelijk op een andere werkplek werken? Is dat voor minstens 4 weken en ligt uw tijdelijke werklocatie minimaal 1 kilometer van uw 'oude' werklocatie? Dan heeft u voor die dienstreizen recht op de reiskostenvergoeding zoals die geldt voor woon-werkverkeer. U krijgt dan geen verblijfkostenvergoeding.

In bijzondere situaties kan uw werkgever besluiten u toch de kilometervergoeding van € 0,09 of € 0,37 toe te kennen. Ook dan krijgt u geen verblijfkostenvergoeding.

Vergoeding voor tijdelijke andere woonruimte

Als de reisafstand naar die andere werklocatie te groot is, komt u in aanmerking voor een vergoeding voor tijdelijke andere woonruimte. Voor de reistijd tussen uw tijdelijke woonruimte en uw tijdelijke andere werklocatie geldt de vergoeding voor woon-werkverkeer.