Vergoeding woon-werkverkeer met auto, motor, bromfiets of scooter

Ga je naar je werk met de auto, motor, bromfiets of scooter? Dan krijg je een vergoeding per kilometer. Hieronder lees je meer.

De regels gelden ook als je meerijdt met iemand anders of zelf iemand meeneemt.

Hoeveel kilometers?

Als je declareert, vul je postcode en huisnummer van je werkadres in. Het systeem berekent de afstand tot je woonadres. Je kunt de afstand controleren met de AND-routeplanner.

Met auto of motor telt de snelste route, met bromfiets of scooter de kortste.
De vergoeding per kilometer kan hoog of laag zijn, en incidenteel of vast. Hieronder lees je waarvan dit afhangt.

Hoge of lage kilometervergoeding?

Er is een hoge en een lage vergoeding per kilometer. Welke je krijgt, hangt ervan af of je praktisch gezien het openbaar vervoer (OV) zou kunnen nemen.

Als OV niet praktisch is: hoge kilometervergoeding

Is je gebruikelijke werkplek volgens je werkgever niet praktisch met het OV bereikbaar? Dan krijg je een hoge kilometervergoeding. Vanaf 1 april 2023 is de hoge kilometervergoeding € 0,21 per kilometer (was € 0,20 van 1 januari 2023 t/m 31 maart 2023). Dit is zo in de volgende gevallen:

  • Je leidinggevende geeft aan dat je om medische redenen niet met het ov kunt reizen, op basis van het advies van de bedrijfsarts
  • De loopafstand tussen je werk en de dichtstbijzijnde OV-halte is meer dan 1 kilometer.
  • Het OV stopt minder dan 2 keer per uur bij de halte bij je werk, aan het begin én na afloop van je normale werktijden.
  • Je kunt niet veilig reizen met het OV door de ligging van je werklocatie (je moet bijvoorbeeld over een donker bospad of langs een drukke weg zonder voetpad lopen om bij je werk te komen).
  • De reistijd van je woning naar je werk met het OV is 2 uur of meer. En met eigen vervoer bespaar je minimaal 45 minuten.
    • Voor je OV-reistijd telt de meest geschikte route met de kortste reistijd (kijk hiervoor op 9292.nl).
    • Voor je reistijd met eigen vervoer telt alleen de route met de minste reistijd uit de ANWB-routeplanner.

Je werkgever kan besluiten af te wijken van deze regels als ze voor jou onredelijk uitpakken of om andere redenen. Zet dit dan samen duidelijk op papier en neem dit op in je personeelsdossier.

Als OV wel praktisch is: lage kilometervergoeding

Kun je volgens je werkgever met het OV naar je werk, maar neem je de auto, motor, bromfiets of scooter? Dan krijg je een lage kilometervergoeding. In 2024 is die € 0,07 per kilometer.

Let op! Werk je wel eens in een ander rijksgebouw? Dan declareer je voor het aantal kilometers dat daarbij hoort. Maar per kilometer krijg je de hoge of lage vergoeding die hoort bij je gebruikelijke werkplek. Dit is de ‘plaats van tewerkstelling’ op je personeelskaart in het P-Direktportaal.

Hoe krijg je de kilometervergoeding?

Werk je hybride? Dat bepaalt of je incidenteel declareert of een vaste vergoeding kunt aanvragen.