Archief

Informatie van de Overheid moet goed vindbaar zijn, zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur.

Burgers en bedrijven kunnen rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak kan informatie van een overheidswebsite bijvoorbeeld als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina’s van deze website bewaard.

Maandelijks wordt een kopie gemaakt. Wilt u weten wat er eerder stond op deze website? Kijk dan op het Archiefweb van de Rijksoverheid.