Eerder of deels stoppen met werken - situatie per 01-01-2020

Wil je helemaal of deels stoppen met werken voordat je de AOW-leeftijd bereikt? Vanaf je 58e jaar kun je mogelijk gebruikmaken van de PAS-regeling en vanaf je 60e jaar kun je geheel of gedeeltelijk met pensioen gaan.

Bij de sector Rijk zijn verschillende mogelijkheden om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werken. Het gebruik van deze mogelijkheden heeft gevolgen voor je inkomen:

 • Met de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS) verminder je je wekelijks te werken uren tegen inlevering van salaris en een deel van je aanspraak op vakantie.
 • Je kunt vanaf je 60e jaar helemaal of voor een deel van je arbeidsduur met pensioen gaan via het ABP Keuzepensioen. Doordat je pensioen eerder ingaat dan dat je de AOW-leeftijd bereikt, wordt de uitkering (aanzienlijk) lager. Je moet namelijk langer rondkomen met je pensioengeld. Ook heb je minder dienstjaren waarin je het pensioen opbouwt. Je kunt ook je pensioen opvragen zonder dat je minder gaat werken.
  Let op! Wil je tussen je 60e en 5 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen? Houd dan rekening met de belastingregels vanaf 1 juli 2016.

Regeling vervroegd uittreden (‘RVU’)

Wil je eerder stoppen met werken? Onder voorwaarden kun je dan gebruikmaken van de ‘Regeling vervroegd uittreden’. Je sluit dan samen met je werkgever een vaststellingsovereenkomst waardoor je uit dienst gaat. De RVU-uitkering bedraagt €2037 bruto per maand (bedrag 2023). Is je arbeidsduur minder dan 36 uur per week? Dan is dit bedrag naar verhouding lager.

2 mogelijkheden

Er zijn 2 opties om gebruik te maken van de RVU:

 1. Je maakt gebruik van de RVU-regeling 
 2. Je maakt gebruik van een individuele RVU-regeling

Informatie over deze opties staat hieronder. In beide situaties ga je met ontslag. Maak je gebruik van de RVU? Dan bouw je na je ontslag geen pensioen op.  

 1. RVU-regeling 

Je kunt deelnemen aan de RVU-regeling vanaf 1 januari 2023 als je voldoet aan de volgende eisen:

 1. Je hebt voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd hebt bereikt
 2. Je hebt op het moment van RVU-ontslag 43 jaar of langer gewerkt bij de overheid. Van deze 43 dienstjaren heb je ten minste de laatste 10 jaar gewerkt bij de sector Rijk.

Deze RVU-uitkering begint maximaal 24 maanden voor de AOW-leeftijd. Wil je hiervan gebruik maken? Dan moet je de RVU-uitkering aanvragen voor 1 januari 2026.

 1. Individuele RVU-regeling 

Je kunt met je leidinggevende afspraken over een individuele RVU. Dat kan als jullie allebei niet zeker weten of je tot je AOW-leeftijd goed kan blijven werken.

Voor deze regeling telt de dienstjareneis niet. Deze RVU-uitkering kan maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd beginnen.

Algemene voorwaarden

Voor iedereen die gebruik wil maken van een RVU-regeling gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • je gaat volledig met RVU-ontslag
 • je bereikt voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd
 • je kunt niet tegelijkertijd gebruikmaken van de SBF-regeling
 • je verklaart dat je geen WW-uitkering aanvraagt
 • je ziet af van de transitievergoeding
 • je vraagt de uitkering uiterlijk voor 1 januari 2026 aan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over je mogelijkheden om eerder te stoppen met werken en over de gevolgen voor je inkomen? Dan kun je contact opnemen met de helpdesk Financiële Rechtspositie van UBRijk.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Regeling partiele arbeidsparticipatie senioren (PAS)