Personenchauffeur

U bent personenchauffeur als u bewindslieden en hoge ambtelijke functionarissen (bijna altijd dezelfde persoon) vervoert en de bijbehorende beveiligingstaken uitvoert. Voor personenchauffeurs gelden enkele bijzondere arbeidsvoorwaarden.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden

Als personenchauffeur heeft u een hogere arbeidsduur (gemiddeld 48 uur bij een volledig dienstverband), moet u vaak beschikbaar blijven en werkt u vaak op onregelmatige tijden. U krijgt daarom:

 • een aanvulling op uw salaris. Deze aanvulling bedraagt bij een volledig dienstverband 52/156 maal uw salaris per maand (met een maximum van het salaris bij salarisnummer 12 van schaal 4 en gebaseerd op een 36-urige werkweek), vermenigvuldigd met 1,5.
 • een vaste toelage van 186 euro (2023) per maand.
 • aanvullende toelage van 50 euro (2023) per maand, tenzij u langer dan een maand niet werkt in een rooster met wisselende diensten. 

De aanvulling op uw salaris en de toelagen die u als personenchauffeur ontvangt, zijn in plaats van de overwerkvergoeding en de toelagen voor wisselende diensten, verschoven diensten, bereikbaarheid en beschikbaarheid die voor andere ambtenaren gelden.

Let op! De aanvulling op uw salaris en uw vaste toelage tellen ook mee voor de berekening van uw IKB-budget en uw PAS-aanvulling als u deelneemt aan de PAS-regeling.
Ze tellen ook mee bij het bepalen van de hoogte van een salarisgarantie of salarissuppletie in verband met het VWNW-beleid.

Overgangsrecht compensatietoelage en salarisschaal

Was u voor 1 januari 2010 al personenchauffeur? En had u voor deze datum recht op een toelage om beschikbaar te blijven tijdens uw pauze? Dan behoudt u het recht op deze compensatietoelage van 2,66 % van uw salaris. Deze toelage telt mee voor het berekenen van uw IKB-budget.

Was u voor 1 januari 1998 al personenchauffeur? En heeft u een hogere schaal dan salarisschaal 4? Dan houdt u het recht op de hogere salarisschaal. De aanvulling op uw salaris en de overgangsregeling voor het vervallen van de toelage voor bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens pauzes wordt echter berekend op basis van het maximumbedrag van salarisschaal 4.

Wettelijke vakantie-uren

Bij een volledig dienstverband krijgt u 192 wettelijke (48*4) vakantie-uren per jaar.

IKB-uren
Bij een volledig dienstverband krijgt u 85 IKB-uren. Afhankelijk van uw leeftijd op 31 december 2022 heeft u bovendien de volgende extra IKB-uren:

 • tussen 40 en 45 jaar: 20 uur
 • tussen 45 en 50 jaar: 40 uur
 • tussen 50 en 57 jaar: 67 uur
 • 57 jaar en ouder: 93 uur

Uw IKB-uren wijken daarvan af als u vóór 1 januari 2023 heeft gekozen voor:

 • het voortzetten van de PAS-regeling;
 • deelnemen aan de PAS-regeling.

Of als u in de toekomst gebruik wilt maken van de PAS-regeling of de PAS-afbouwregeling.

Deelnemen PAS-regeling of de PAS-afbouwregeling

Neemt u deel aan de PAS-regeling, de PAS-afbouwregeling of heeft u vóór 1 januari 2023 gekozen om dat in de toekomst te doen? Dan werkt u na uw 58e minder uren.

Voorbeeld:
Werkt u gemiddeld 48 uur per week werkt, dan gaat werkt u door deelname aan de PAS-regeling gemiddeld 40 tot 42 uur per week werken.

In aanloop naar deelname aan de regeling ontvangt u bij een volledig dienstverband afhankelijk van uw leeftijd de volgende IKB-uren:

 • 45 tot en met 49 jaar: 36 uur
 • 50 tot en met 54 jaar: 53,2 uur
 • 55 tot en met 59 jaar: 50,4 uur
 • vanaf 60 jaar: 57,6 uur

Vanaf het moment dat u gebruikmaakt van de PAS-regeling, krijgt u ieder jaar 18,2 IKB-uren.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Personenchauffeurs
Circulaire Arbeidsvoorwaarden Personenchauffeur