Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op www.p-direkt.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet P-Direkt aan de privacywetgeving.

Hoe gaat P-Direkt om met uw persoonsgegevens?

In sommige gevallen vraagt P-Direkt om uw persoonsgegevens in een formulier in te vullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens met welk doel worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan worden uw gegevens niet gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Informatie over hoe P-Direkt omgaat met uw persoonsgegevens in relatie tot de dienstverlening, leest u in ons privacybeleid