Thuiswerkvergoeding (vanaf 2022)

Werkt u thuis? Dan heeft u mogelijk recht op een thuiswerkvergoeding.

Hoe hoog is de thuiswerkvergoeding?

De thuiswerkvergoeding bedraagt € 2 netto per thuisgewerkte dag. De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal uren dat u die dag werkt.

Voorbeeld

Volgens uw rooster werkt u 4 uur per dag. Voor de dag dat u 4 uur thuiswerkt declareert u een thuiswerkvergoeding van € 2.

Wanneer heeft u recht op een thuiswerkvergoeding?

Als u op een dag thuiswerkt heeft u recht op een thuiswerkvergoeding. Op een dag dat u niet thuiswerkt, maar moet reizen voor uw werk, worden voor deze dag uw reiskosten vergoed of maakt u gebruik van het door de werkgever verstrekte vervoersbewijs of -middel. Werkt u op een dag deels thuis en deels op kantoor, locatie of elders? Dan heeft u voor die dag geen recht op een thuiswerkvergoeding. Omdat u die dag reist, heeft u recht op een vergoeding van uw reiskosten woon-werkverkeer of maakt u een dienstreis. Maakt u hiervoor gebruik van eigen vervoer? Dan declareert u de reiskosten via het P-Direktportaal. Maakt u hiervoor gebruik van de Mobiliteitskaart Rijksoverheid? Dan hoeft u niets te doen.

Voorbeeld 1
U werkt vijf dagen per week. U reist in januari twee dagen per week met uw eigen vervoer naar uw werklocatie. De overige drie werkdagen werkt u thuis. In februari declareert u via het P-Direktportaal de reiskosten die u heeft gemaakt op de dagen waarop u in januari naar uw werklocatie heeft gereisd. Daarnaast vraagt u voor de dagen waarop u in januari heeft thuisgewerkt een thuiswerkvergoeding aan via het P-Direktportaal.

Voorbeeld 2
U werkt in februari tien dagen op uw werklocatie. In die maand werkt u daarnaast vijf dagen deels op uw werklocatie en deels thuis. De overige werkdagen in februari werkt u thuis. In maart declareert u via het P-Direktportaal uw reiskosten voor de vijftien dagen waarop u in februari naar uw werklocatie heeft gereisd met uw eigen vervoer. Voor de overige dagen waarop u in februari heeft thuisgewerkt vraagt u een thuiswerkvergoeding aan via het P-Direktportaal.

Voorbeeld 3
U werkt in augustus veertien dagen op uw werklocatie. Hiervoor reist u met het openbaar vervoer en maakt u gebruik van uw Mobiliteitskaart Rijksoverheid. Op de overige werkdagen in augustus werkt u thuis. In september vraagt u voor de dagen waarop u in augustus heeft thuisgewerkt en geen gebruik heeft gemaakt van uw Mobiliteitskaart Rijksoverheid een thuiswerkvergoeding aan via het P-Direktportaal.

Voorbeeld 4
U reist in oktober vier keer naar uw werklocatie met eigen vervoer. Daarnaast maakt u vier dienstreizen met uw eigen vervoer. De overige werkdagen werkt u thuis. In november declareert u via het P-Direktportaal uw reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen voor de maand oktober. Daarnaast vraagt u voor de overige werkdagen waarop u in oktober heeft thuisgewerkt een thuiswerkvergoeding aan via het P-Direktportaal.

Vaste reiskostenvergoeding

Krijgt u een vaste vergoeding woon-werkverkeer en werkt u thuis? Dan kunt u geen thuiswerkvergoeding declareren. Zet daarvoor eerst uw vaste reiskostenvergoeding stop. De dagen dat u reist declareert u een incidentele reiskostenvergoeding. De dagen dat u thuiswerkt declareert u een thuiswerkvergoeding.

Controle achteraf

Uw leidinggevende controleert achteraf of u recht heeft op een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding. Twijfelt u op welke vergoeding u aanspraak heeft? Bespreek dit dan eerst met uw leidinggevende. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet terugbetalen.

Lees ook het nieuwsbericht voor managers over beoordelen thuiswerkvergoeding

Verlof, vakantie of ziekte

Werkt u in het geheel niet vanwege verlof, vakantie of ziekte? Dan krijgt u voor die dag geen thuiswerkvergoeding. Werkt u op een dag deels thuis en deels niet vanwege verlof, vakantie of ziekte? Dan krijgt u voor die dag wel een thuiswerkvergoeding.

Voorbeeld 1
U werkt op een dag zes uur thuis en neemt twee vakantie-uren op. U kunt voor deze dag een thuiswerkvergoeding declareren.

Voorbeeld 2
Vanwege ziekte re-integreert u een halve werkdag per week. U kunt voor deze dag een thuiswerkvergoeding declareren.

Uitgezonden voor werk? Geen thuiswerkvergoeding
Heeft u gewerkt voor een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland? Dan krijgt u geen thuiswerkvergoeding voor de tijd dat u was uitgezonden. Dit staat in de aanvullende CAO Rijk uitzendingen.

Overgangsbepaling

Ontvangt u op grond van een overgangsbepaling een andere vergoeding voor thuiswerken? Dan heeft u geen recht op een thuiswerkvergoeding.

Hoe declareert u de thuiswerkvergoeding?

Vanaf 10 november 2022 declareert u de thuiswerkvergoeding via P-Direktportaal > Financiën en salaris > Hybride werken > Vergoeding bij hybride werken. U kunt de thuiswerkvergoeding maandelijks achteraf declareren. Per dag geeft u aan of u thuis hebt gewerkt.

Let op! Zorg ervoor dat u de thuiswerkvergoeding declareert binnen 3 maanden na de maand waarin u heeft thuisgewerkt.