Toegankelijkheid

P-Direkt is een dienstverlenende organisatie en probeert alle klanten zo goed mogelijk te bedienen. Daarom streven we ernaar om onze informatie en dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Dat geldt uiteraard ook voor onze online informatie en dienstverlening. Wij hanteren hierbij de regels uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid als kader.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen van P-Direkt

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een probleem aan met de toegankelijkheid? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via Digitoegankelijkheid@p-direkt.minbzk.nl.

Geef de naam van de website of mobiele app op. Geef precies aan waar u een probleem met de toegankelijkheid heeft. Als het mogelijk is met een schermprint.

Laat u uw telefoonnummer achter zodat wij bij vragen contact met u kunnen opnemen.

Wat kunt u van ons verwachten?

U ontvangt van ons een bericht dat we uw melding hebben ontvangen;

We laten u binnen 5 werkdagen weten wat we gaan doen met uw melding.

Bent u niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag, klacht of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met Team klachten van P-Direkt via Postbus-Klachten-CRM@p-direkt.minbzk.nl

Geeft u als onderwerp op: Klacht over digitale toegankelijkheid (naam website of mobiele app).