Maandelijkse representatiekostenvergoeding

Heb je een functie met veel representatieve verplichtingen en maak je hiervoor kosten? Dan kom je in aanmerking voor een vast maandelijks bedrag als representatiekostenvergoeding.

In de volgende functies heb je recht op een representatiekostenvergoeding:

 • Lid van de Topmanagementgroep (TMG), die in een TMG-functie is benoemd, secretaris van de Raad van State en Griffier Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Structureel vervanger van een lid van de TMG, de secretaris van de Raad van State en vervangend Griffier Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Directeur en een daaraan gelijkgestelde functie.
 • Andere functies waarvoor binnen je organisatie is vastgesteld dat daar een representatiekostenvergoeding voor geldt (jjouw organisatie houdt van dergelijke functies een lijst bij).

Als je niet een van bovengenoemde functies bekleedt, kun je toch voor representatiekosten een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten. Je werkgever moet hier vooraf toestemming of opdracht voor hebben gegeven.

Soort uitgaven

Je krijgt je representatiekostenvergoeding voor uitgaven aan:

 • kleding, schoeisel en accessoires;
 • aanpassing/inrichting woning;
 • persoonlijke verzorging;
 • contributies/lidmaatschappen;
 • ontvangsten van een bescheiden omvang in je eigen woning;
 • persoonlijke attenties en geschenken;
 • het aanbieden van lunches, diners en overige consumpties;
 • fooien.

Je uitgaven met een representatief karakter kun je declareren via het P-Direktportaal, mits je daar vooraf toestemming of opdracht voor hebt gekregen.

Hoogte representatiekostenvergoeding

De hoogte van je vaste maandelijkse representatiekostenvergoeding hangt af van het niveau van je functie en bedraagt vanaf 1 januari 2024 (bedragen 2023 tussen haakjes):

 • Ben je lid van de Topmanagementgroep (TMG), secretaris van de Raad van State of griffier van de Eerste of Tweede Kamer? Dan ontvang je een representatiekostenvergoeding van € 685,03 bruto per maand.
 • Ben je structureel vervanger van een lid van de Topmanagementgroep, secretaris van de Raad van State of vervangend griffier van de Eerste of Tweede Kamer? Dan ontvang je een representatiekostenvergoeding van € 513,77 bruto per maand.
 • De representatiekostenvergoeding voor een directeur of voor een door jouw organisatie daarmee gelijkgestelde functie bedraagt € 342,52 bruto per maand.
 • De representatiekostenvergoeding voor andere functies bedraagt maximaal € 171,262 bruto per maand.

Als je geen maandelijkse representatiekostenvergoeding krijgt, kun je representatiekosten declareren als je daar vooraf toestemming of opdracht voor hebt gegeven.

Waarnemen andere functie

Neem je tijdelijk een functie waar waarvoor een representatiekostenvergoeding geldt? Dan heb je ook recht op die vergoeding als je deze functie ten minste 3 maanden waarneemt. Dit geldt niet als je voor je eigen functie al een vaste maandelijkse vergoeding krijgt. In dat geval krijg je alleen de hoogste representatiekostenvergoeding.

Langdurige afwezigheid

Je representatiekostenvergoeding wordt niet uitbetaald als je langer dan een maand niet werkt. Dit geldt niet als je niet werkt omdat je met vakantie bent. Als je niet werkt omdat je ziek bent dan worden de 1e 4 weken van je ziekte niet meegerekend voor het bepalen van de datum, waarop de representatiekostenvergoeding stopt.
Je representatiekostenvergoeding wordt weer uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand nadat je weer bent gaan werken.

Loonheffing en pensioen

Op je representatiekostenvergoeding wordt loonheffing ingehouden. Overige representatiekosten die je zelf hebt gedeclareerd – de zogenoemde representatiekostenvergoeding – zijn belastingvrij, als het gaat om een vergoeding van de werkelijke kosten.

De representatiekostenvergoeding en de gedeclareerde representatiekosten worden niet meegerekend voor je pensioengevend inkomen.