Stimuleringspremie

Als van werk naar werk-kandidaat (VWNW) kun je je VWNW-begeleiding en VWNW-voorzieningen ook inruilen voor een 'stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek'. Je werkt dan niet meer in de sector Rijk.

Als je vrijwillige VWNW-kandidaat bent omdat je werklocatie wijzigt en er binnen je organisatie geen functies verdwijnen, kun je geen stimuleringspremie krijgen.

Berekening stimuleringspremie

De hoogte van de stimuleringspremie, uitgedrukt in maandsalarissen, is afhankelijk van het aantal ABP-pensioenjaren dat je hebt opgebouwd.

  • 4 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met minder dan 10 ABP-pensioenjaren
  • 8 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 10 tot 20 ABP-pensioenjaren
  • 12 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 20 tot 25 ABP-pensioenjaren
  • 18 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 25 tot 30 ABP-pensioenjaren
  • 24 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 30 of meer ABP-pensioenjaren

Hebje voorafgaand aan de beëindiging van je dienstverband al een aantal maanden VWNW-begeleiding gehad? Dan wordt het aantal maandsalarissen vermenigvuldigd met je resterend aantal maanden VWNW-begeleiding en vervolgens gedeeld door 18.

Het aantal maandsalarissen kan niet hoger zijn dan het aantal maanden tot aan je AOW-datum. In geval van een tijdelijk dienstverband kan het aantal maandsalarissen niet hoger zijn dan het aantal resterende maanden in je dienstverband.

Voorbeelden
Je hebt 15 ABP-pensioenjaren. Je hebt dan recht op 8 rekenkundige maanden = 8 maandsalarissen.

Je hebt 15 ABP-pensioenjaren en 9 maanden resterende VWNW-begeleiding. Je hebt dan recht op 9/18 x 8 rekenkundige maanden = 4 maandsalarissen.

Je hebt 26 ABP-pensioenjaren. Je bereikt over 8 maanden je AOW-datum. Je hebt dan recht op 8 in plaats van op 18 maandsalarissen.

Je hebt 26 ABP-pensioenjaren en er resteren nog 9 maanden begeleidingstijd. Je bereikt over 8 maanden je AOW-datum. Je hebt dan geen recht op 9/18*18 = 9, maar op 9/18 x 8 = 4 maandsalarissen.

Je hebt 3 ABP-pensioenjaren en je tijdelijk dienstverband eindigt over 2 maanden. Je hebt dan recht op twee in plaats van op vier maandsalarissen.

Het maandsalaris dat wordt gebruikt voor de berekening van de stimuleringspremie bestaat uit je bruto maandsalaris volgens de voor jou geldende schaal en trede.

Maximale hoogte

De maximale hoogte van de stimuleringspremie is € 94.000 (2023: € 89.000). Is je jaarsalaris plus IKB-budget hoger dan € 94.000? Dan is je jaarsalaris plus IKB-budget je maximumstimuleringspremie.

Voorbeeld 1
Je hebt 35 ABP-pensioenjaren. Je maandsalaris is € 4.000 en je krijgt al 8 maanden VWNW-begeleiding. De bij jouw ABP-pensioenjaren geldende periode is 24 maanden. De periode genoten VWNW-begeleiding wordt naar rato van de volledige periode van 18 maanden VWNW-begeleiding in mindering gebracht. Dat betekent een stimuleringspremie van 10/18 x 24 maandsalarissen. Dat is in totaal € 53.333. Dat bedrag is lager dan € 94.000 en kan dus worden toegepast.

Voorbeeld 2
Je hebt een maandsalaris van € 7.000, 35 ABP-pensioenjaren. De bij 35 ABP-pensioenjaren passende stimuleringspremie van 24 maanden is een hoger bedrag dan het maximum van € 94.000. Als maximale stimuleringspremie geldt dan een bedrag van € 97.750,80 (12 maandsalarissen plus je IKB-budget). Dat is in dit geval ook jouw stimuleringspremie.

 

Opzeggen

Bij jouw keuze voor de stimuleringspremie moet je ontslag nemen. Houd hierbij rekening met een maand opzegtermijn. De minimale opzegtermijn van een maand wordt niet in mindering gebracht bij de bepaling van de hoogte van je stimuleringspremie.

Voorbeeld
Je meldt aan het begin van je VWNW-periode dat je je dienstverband ingaande over 6 maanden wilt beëindigen. Voor de berekening van je stimuleringspremie resteren dan nog 12 maanden. Dus 12/18e van een volledige stimuleringspremie die bij jouw ABP-pensioenjaren hoort. Aangezien van die 6 maanden opzegtermijn een maand niet meetelt, ontvang je 13/18e van een volledige stimuleringspremie die bij jouw ABP-pensioenjaren hoort.

Na ontslag

Voor het krijgen van een stimuleringspremie maakt het niet uit wat je na je ontslag gaat doen. Je kunt bijvoorbeeld in dienst treden bij een werkgever buiten de sector Rijk, stoppen met werken, zelfstandig op zoek gaan naar ander werk of een eigen bedrijf starten.

Eigen bedrijf starten
Als je een eigen bedrijf wilt starten kun je je stimuleringspremie gebruiken om je inkomen uit eigen bedrijf aan te vullen. Het is eventueel ook mogelijk om in het kader van het VWNW-plan bijzonder verlof te krijgen met behoud van (gedeeltelijke) maandinkomen voor het starten van een eigen bedrijf. In dat geval heb je geen recht op een stimuleringspremie.
 

Stimuleringspremie terugbetalen

In de volgende gevallen moet je je stimuleringspremie terugbetalen:

  • Je ontvangt vanwege je ontslag bij de sector Rijk op jouw aanvraag een WW-uitkering en een aanvulling op je WW-uitkering, die ten laste komt van je voormalige werkgever.
  • Je keert na je ontslag terug bij de sector Rijk binnen een periode die korter is dan het aantal maanden salaris van je stimuleringspremie. Dit is ook het geval wanneer je je stimuleringspremie geruild hebt voor een periode van bijzonder verlof.
     

Geen vrijstelling terugbetalingverplichting en geen gedeeltelijke jubileumuitkering

Als je kiest voor de stimuleringspremie heb je geen recht op vrijstelling van terugbetalingsverplichtingen voor vergoede studiekosten of betaald ouderschapsverlof. Deze vrijstellingen worden aangeboden als een VWNW-voorziening. Dat geldt ook voor het recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering bij beëindiging van je dienstverband. Je hebt je VWNW-voorzieningen en je VWNW–begeleiding immers ingeruild voor een stimuleringspremie.

Stimuleringspremie ruilen voor bijzonder verlof

Ben je VWNW-kandidaat en kies je voor een stimuleringspremie? Dan kun je deze stimuleringspremie ruilen voor bijzonder verlof. Deze keuze heb je niet als in het personeelsreglement van je organisatie deze keuzemogelijkheid is uitgesloten.