Stimuleringspremie

Als van werk naar werk (VWNW) kandidaat kunt u afzien van uw VWNW-begeleiding en -voorzieningen en in plaats daarvan uw dienstverband beëindigen met recht op  een stimuleringspremie. U werkt dan niet meer in de sector Rijk.

Als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent omdat uw werklocatie wijzigt en er binnen uw organisatie geen functies verdwijnen, kunt u geen stimuleringspremie krijgen.

Berekening stimuleringspremie

De hoogte van uw stimuleringspremie, uitgedrukt in maandsalarissen, is afhankelijk van het aantal ABP-pensioenjaren dat u heeft opgebouwd.

  • 4 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met minder dan 10 ABP-pensioenjaren
  • 8 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 10 tot 20 ABP-pensioenjaren
  • 12 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 20 tot 25 ABP-pensioenjaren
  • 18 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 25 tot 30 ABP-pensioenjaren
  • 24 maandsalarissen voor VWNW-kandidaten met 30 of meer ABP-pensioenjaren

Heeft u voorafgaand aan de beëindiging van uw dienstverband al een aantal maanden VWNW-begeleiding gehad? Dan wordt het aantal maandsalarissen vermenigvuldigd met uw resterend aantal maanden VWNW-begeleiding en vervolgens gedeeld door 18.

Het aantal maandsalarissen kan niet hoger zijn dan het aantal maanden tot aan uw AOW-datum. In geval van een tijdelijk dienstverband kan het aantal maandsalarissen niet hoger zijn dan het aantal resterende maanden in uw dienstverband.

Voorbeelden
U heeft 15 ABP-pensioenjaren. U heeft dan recht op 8 rekenkundige maanden = 8 maandsalarissen.

U heeft 15 ABP-pensioenjaren en 9 maanden resterende VWNW-begeleiding. U heeft dan recht op 9/18 x 8 rekenkundige maanden = 4 maandsalarissen.

U heeft 26 ABP-pensioenjaren. U bereikt over 8 maanden uw AOW-datum. U heeft dan recht op 8 in plaats van op 18 maandsalarissen.

U heeft 26 ABP-pensioenjaren en er resteren nog 9 maanden begeleidingstijd. U bereikt over 8 maanden uw AOW-datum. U heeft dan geen recht op 9/18*18 = 9, maar op 9/18 x 8 = 4 maandsalarissen.

U heeft drie ABP-pensioenjaren en uw tijdelijk dienstverband eindigt over twee maanden. U heeft dan recht op twee in plaats van op vier maandsalarissen.

Het maandsalaris dat wordt gebruikt voor de berekening van de stimuleringspremie bestaat uit uw bruto maandsalaris volgens de voor u geldende schaal.

Maximale hoogte

De maximale hoogte van de stimuleringspremie is 89.000,00 euro. Is uw jaarsalaris plus IKB-budget hoger dan 89.000,00 euro? Dan is uw jaarsalaris plus IKB-budget uw maximumstimuleringspremie.

Voorbeeld 1
U heeft 35 ABP-pensioenjaren. Uw maandsalaris is 4.000,00 euro en u krijgt al 8 maanden VWNW-begeleiding. De bij uw ABP-pensioenjaren geldende periode is 24 maanden. De periode genoten VWNW-begeleiding wordt naar rato van de volledige periode van 18 maanden VWNW-begeleiding in mindering gebracht. Dat betekent een stimuleringspremie van 10/18 x 24 maandsalarissen. Dat is in totaal 53.333,00 euro. Dat bedrag is lager dan 86.000,00 euro en kan dus worden toegepast.

Voorbeeld 2
U heeft een maandsalaris van 6.500,00 euro, 35 ABP-pensioenjaren. De bij 35 ABP-pensioenjaren passende stimuleringspremie van 24 maanden is een hoger bedrag dan het maximum van 86.000,00 euro. Als maximale stimuleringspremie geldt dan een bedrag van 90.714,00 euro (12 maandsalarissen plus uw IKB-budget). Dat is in dit geval ook uw stimuleringspremie.

 

Opzeggen

Bij uw keuze voor de stimuleringspremie moet u ontslag nemen. Houd hierbij rekening met een maand opzegtermijn. De minimale opzegtermijn van een maand wordt niet in mindering gebracht bij de bepaling van de hoogte van uw stimuleringspremie.

Voorbeeld
U meldt aan het begin van uw VWNW-periode dat u uw dienstverband ingaande over 6 maanden wilt beëindigen. Voor de berekening van uw stimuleringspremie resteren dan nog 12 maanden. Dus 12/18e van een volledige stimuleringspremie die bij uw ABP-pensioenjaren hoort. Aangezien van die 6 maanden opzegtermijn er een maand niet meetelt, ontvangt u 13/18e van een volledige stimuleringspremie die bij uw ABP-pensioenjaren hoort.

Na ontslag

Voor het krijgen van een stimuleringspremie maakt het niet uit wat u na uw ontslag gaat doen. U kunt bijvoorbeeld in dienst treden bij een werkgever buiten de sector Rijk, stoppen met werken, zelfstandig op zoek gaan naar ander werk of een eigen bedrijf starten.

Eigen bedrijf starten
Als u een eigen bedrijf wilt starten kunt u uw stimuleringspremie gebruiken om uw inkomen uit eigen bedrijf aan te vullen. Het is eventueel ook mogelijk om in het kader van het VWNW-plan bijzonder verlof te krijgen met behoud van (gedeeltelijke) maandinkomen voor het starten van een eigen bedrijf. In dat geval heeft u geen recht op een stimuleringspremie.
 

Stimuleringspremie terugbetalen

In de volgende gevallen moet u uw stimuleringspremie terugbetalen:

  • U ontvangt vanwege uw ontslag bij de sector Rijk op uw aanvraag een WW-uitkering en een aanvulling op uw WW-uitkering, die ten laste komt van uw voormalige werkgever.
  • U keert na uw ontslag terug bij de sector Rijk binnen een periode die korter is dan het aantal maanden salaris van uw stimuleringspremie. Dit is ook het geval wanneer u uw stimuleringspremie geruild heeft voor een periode van bijzonder verlof.
     

Geen vrijstelling terugbetalingverplichting en geen gedeeltelijke jubileumuitkering

Als u kiest voor de stimuleringspremie heeft u geen recht op vrijstelling van terugbetalingsverplichtingen voor vergoede studiekosten of betaald ouderschapsverlof. Deze vrijstellingen worden aangeboden als een VWNW-voorziening. Dat geldt ook voor het recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering bij beëindiging van uw dienstverband. U heeft uw VWNW-voorzieningen en uw VWNW–begeleiding immers ingeruild voor een stimuleringspremie.

Stimuleringspremie ruilen voor bijzonder verlof

Bent u VWNW-kandidaat en kiest u voor een stimuleringspremie? Dan kunt u deze stimuleringspremie ruilen voor bijzonder verlof. Deze keuze heeft u niet, als in het personeelsreglement van uw organisatie deze keuzemogelijkheid is uitgesloten.