IKB en PAS: wijziging per 1 januari 2023

In de CAO Rijk is afgesproken dat de PAS-regeling verdwijnt en dat het aantal IKB-uren omhoog gaat naar 64 bij een volledig dienstverband. 

In bepaalde gevallen kan je nog wel gebruikmaken van de PAS-regeling:

  • Nam je op 31 december 2022 al deel aan de PAS? Dan kun je dat onder dezelfde voorwaarden als voorheen blijven doen.
  • Als je voor 1 januari 2023 de mogelijkheid hebt gekregen om op een later moment gebruik te maken van de PAS-regeling.
  • Als je voor 1 januari 2023 de mogelijkheid hebt gekregen om op een later moment gebruik te maken van de PAS afbouwregeling.

Voldeed je aan de voorwaarden om van de PAS-regeling of de PAS-afbouwregeling gebruik te (blijven) maken? Dan ben je daarover in het najaar van 2022 geïnformeerd. Je bent uitgenodigd om voor 1 januari 2023 een keuze te maken tussen:

  • het hogere aantal IKB-uren, aangevuld met extra IKB-uren (de ‘IKB-keuze’), en
  • de PAS regeling, of afhankelijk van de leeftijd op 31 december 2022: de PAS-afbouwregeling (de ‘PAS-keuze’)

Op deze pagina zie je wat deze keuze betekent voor het aantal IKB-uren als de IKB-keuze was gemaakt.

Zie ook

Brief over PAS en IKB als je geboren bent tussen 1956 en 1965

Brief over PAS en IKB als je geboren bent tussen 1966 en 1972

Brief over PAS en IKB als je geboren bent tussen 1973 en 1977