IKB en PAS veranderen op 1 januari 2023

In de CAO Rijk is afgesproken dat de PAS-regeling verdwijnt en dat het aantal IKB-uren omhoog gaat naar 64. Je kunt deze uren opnemen, sparen of deels uitbetalen. Deze uren krijg je jaarlijks en zijn naar rato van je arbeidsduur.   

Je kunt in ieder geval geen gebruik meer maken van de PAS als:

  • Je op 31 december 2022 jonger bent dan 40 jaar. Dan bedraagt het aantal IKB-gekregen uren dat je ieder jaar krijgt maximaal 64 uur. Dit geldt ook als je per 1 september 2022 nog niet in dienst van het Rijk was, maar wel 40 jaar of ouder was.
  • Je op 31 december 2022 40 jaar of ouder maar jonger 45 bent. Dan krijg je tot je AOW-leeftijd 79 IKB-gekregen uren per jaar in plaats van 64. Je moet wel al voor 1 september 2022 in dienst van het Rijk zijn.

Ben je op 31 december 2022 45 jaar of ouder en was je op 1 september 2022 in dienst van het Rijk? Dan moet je vóór 1 januari 2023 kiezen tussen meer IKB-uren en de PAS.

Je krijg een brief waarin je wordt gevraagd om een keuze te maken tussen meer IKB-uren en de PAS. Deze brief krijg je als  je op 31 december 2022 45 jaar of ouder bent en niet ouder dan 67 jaar. Ook was je vóór 1 september 2022 al in dienst van het Rijk. Je krijgt vanaf 1 januari 2023 meer IKB-gekregen uren dan 64 als je geen gebruik gaat maken van PAS of daarmee stopt. Daarvoor geldt de volgende verdeling:
 

  • Je bent 57 jaar of ouder op 31 december 2022 en maakt nog geen gebruik van de PAS regeling: 
    Je krijgt dan in totaal 134 IKB-gekregen uren per jaar in plaats van 64 als je ervoor kiest om geen gebruik te gaan maken van de PAS-regeling. Ook als je al gebruik maakt van de PAS en je voor 1 januari 2023 tot je AOW-leeftijd er voor kiest om daarmee te stoppen krijg je 134 IKB-gekregen uren vanaf 2023. Kies je er wel voor om gebruik te maken van de PAS dan hou je in aanloop daarnaartoe jaarlijks het aantal IKB-gekregen uren afhankelijk van je leeftijd;
  • Je bent 50 jaar of ouder, maar jonger dan 57 op 31 december 2022. Je krijgt dan in totaal 114 IKB-gekregen uren per jaar in plaats van 64 wanneer je ervoor kiest om op termijn geen gebruik te maken van de PAS. Kies je wel voor de PAS-regeling dan hou je in aanloop daarnaartoe het aantal IKB-uren afhankelijk van je leeftijd;
  • Je bent 45 jaar of ouder, maar jonger dan 50 op 31 december 2022. Je krijgt 94 IKB-gekregen uren per jaar in plaats van 64 als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de PAS-regeling. Kies je wel voor de PAS dan geldt voor jou de PAS-afbouwregeling. Je houdt in aanloop daarnaartoe het aantal IKB-uren afhankelijk van je leeftijd;

Maak je al gebruik van de PAS-regeling en wil je dit blijven doen? Dan verandert er voor jou niets. Je krijgt dezelfde IKB-gekregen uren als nu. Je krijgt wel een brief waarin je wordt gevraagd om je keuze opnieuw te bevestigen.

Zie ook

Wat is op jou van toepassing bij PAS en IKB?

Brief over PAS en IKB als je geboren bent tussen 1956 en 1965

Brief over PAS en IKB als je geboren bent tussen 1966 en 1972

Brief over PAS en IKB als je geboren bent tussen 1973 en 1977