Compensatie-uren opbouwen

U bouwt compensatie-uren op door structureel meer uren te werken dan het aantal uren dat in uw arbeidsovereenkomst staat. Hoeveel uren u kunt opbouwen hangt af van uw individuele arbeidstijdpatroon en het aantal werkbare uren in een jaar.

Ook als u op basis van uw rooster meer uren werkt dan u op jaarbasis hoeft te werken, krijgt u compensatie-uren. Werkt u minder uren dan u op basis van uw arbeidsovereenkomst moet werken, dan resulteert dit in min-uren.

Opbouw per week

Bij een arbeidsduur van 36 uur per week kunt u wekelijks 4 compensatie-uren opbouwen. Daardoor werkt u feitelijk 40 uur per week. Werkt u in deeltijd, dan bouwt u een evenredig aantal compensatie-uren op. Is uw arbeidsduur meer dan 36 uur? Dan kunt u naar verhouding minder compensatie-uren opbouwen.

Een paar mogelijkheden op een rij:

U werkt feitelijk per week: Uw arbeidsduur is:

Compensatie-uren per week:

40 uur 36 uur 4 uur
36 uur 32,4 uur 3,6 uur
32 uur 28,8 uur 3,2 uur
28 uur 25,2 uur 2,8 uur
24 uur 21,6 uur 2,4 uur
20 uur 18 uur 2 uur

Opbouw per jaar

Heeft u een arbeidsduur van 36 uur per week? Dan kunt u jaarlijks maximaal circa 200 compensatie-uren opbouwen. Dit aantal verschilt per jaar, afhankelijk van uw arbeidsduur, arbeidstijdpatroon en het aantal werkbare uren in een jaar. 

Bijzondere situaties

Er zijn verschillende situaties waarbij er iets in de opbouw van uw compensatie-uren kan veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw arbeidsduur of werktijden veranderen. Als u minder gaat werken, kunt u minder compensatie-uren opbouwen. Ook het verplaatsen van uw vaste deeltijddag naar een andere dag in de week kan gevolgen hebben voor de opbouw van uw compensatie-uren.

Compensatie-uren en ziek zijn

Bent u ziek op een vooraf ingeroosterde of ingeplande dag waarop u compensatie-uren zou opnemen? Dan vervallen deze uren. U krijgt ze niet teruggeboekt.

Gevolgen voor opbouw

Heeft u in een aaneengesloten periode van 28 dagen, vanwege ziekte geheel of gedeeltelijk niet  gewerkt? Dan stopt de opbouw van compensatie-uren. Pas bij 100% arbeidsgeschiktheid vindt er weer opbouw van compensatie-uren plaats.

Van de volgende vormen van gehele of gedeeltelijke afwezigheid hebben de ministeries gezamenlijk besloten, dat de opbouw van compensatie-uren na een aaneengesloten periode van 28 dagen stopt:

Voor de volgende situatie van gehele of gedeeltelijke afwezigheid stopt de opbouw van compensatie-uren direct:

Let op! Voor alle hiervoor genoemde situaties geldt dat uw werkgever anders kan beslissen.