Verlof rond zwangerschap en bevalling

Je hebt recht op minstens 16 weken doorbetaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Ben je in verwachting van een meerling? Dan heb je recht op minstens 20 weken doorbetaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. De exacte duur van je verlof hangt af van de datum waarop je bevalt.

Als je korter dan 24 weken zwanger was, kun je je ziekmelden. Je kunt dan geen bevallingsverlof opnemen.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aanvragen of wijzigen

1. Bespreek je verlof met je manager.
2. Vraag je verlof aan via P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Ingangsdatum van je zwangerschapsverlof bepalen

Ga uit van de dag ná de vermoedelijke bevallingsdatum. Tel vanaf die dag minimaal 4 weken en maximaal 6 weken terug. Bij een meerling tel je 8 tot 10 weken terug.

Bij het bepalen van de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof kun je kiezen:

  • je neemt 6 weken zwangerschapsverlof op, of

  • je werkt langer door en neemt 4 of 5 weken zwangerschapsverlof op.

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Niet-opgenomen zwangerschapsverlof gaat naar je bevallingsverlof. Je bevallingsverlof duurt altijd tot ten minste 10 weken na je bevalling.

Voorbeeld 1
Je stopt met werken 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Je kind wordt een week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum geboren.
Je hebt dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof (totaal 16 weken).

Voorbeeld 2
Je stopt met werken 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Je kind wordt 2 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum geboren.
Je hebt dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof (totaal 18 weken).

Voorbeeld 3
Je stopt met werken 4 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Je bevallingsverlof is hiermee verlengd tot 12 weken. Je kind wordt 2 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum geboren. Het zwangerschapsverlof wordt daardoor met 2 weken verlengd.
Je hebt dan 6 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof (totaal 18 weken).

Bevalling doorgeven

Zodra je bent bevallen, neem je telefonisch contact op met P-Direkt op telefoonnummer 088 - 020 08 00. Ook iemand anders mag namens jou telefonisch contact opnemen. De medewerker van P-Direkt registreert de bevallingsdatum voor je. Jij en je manager ontvangen een e-mail met daarin de informatie over de duur van je verlof. Ook kun je zelf op elk gewenst moment de bevallingsdatum in App-Direkt registreren. Deze datum mag maximaal 3 maanden in het verleden liggen en niet in de toekomst. Met deze datum wordt de definitieve tot-en-met-datum van het bevallingsverlof bepaald.

Bevallingsverlof later opnemen

Na 6 weken bevallingsverlof mag je het restant van je verlof binnen een periode van 30 weken vrij opnemen (flexibel bevallingsverlof). Vraag dit uiterlijk 3 weken na de ingangsdatum van je bevallingsverlof aan.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en je financiën

Je werkgever krijgt voor jou een uitkering van het UWV op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) over de periode dat je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof hebt. Jij krijgt gewoon je maandinkomen van je werkgever.

De opbouw van je IKB-budget en pensioen lopen door. Je reiskostenvergoeding wordt na 6 weken stopgezet.

Bouw je compensatie-uren op?

Compensatie-uren die je van tevoren hebt ingeroosterd, vervallen tijdens je verlof.

Heb je je compensatie-uren niet ingeroosterd? Vraag je manager of hr-ondersteuner wat de regels zijn. Die verschillen per organisatie.

Wordt je ziek tijdens of aansluitend op de zwangerschapsverlof of bevalllingsverlof?

Lees op de pagina 'Ziekte en zwangerschap' welke regels voor jou gelden.

Moet je pasgeboren kind langer dan 7 dagen in het ziekenhuis blijven?

Dan wordt je bevallingsverlof verlengd.

Ga je tijdens of vóór je zwangerschapsverlof of bevallingsverlof uit dienst?

Dan heb je misschien recht op doorbetaling van je maandinkomen. Op de pagina 'Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en ontslag' lees je hier meer over.

Overlijden moeder

Als de moeder van je kind overlijdt op de dag van de bevalling of tijdens het bevallingsverlof, gaat het resterende verlof over op jou als:

  • je kind levend ter wereld is gekomen en de geboorteakte is opgemaakt, en

  • je op het moment van overlijden getrouwd of geregistreerd partner bent van de moeder, of het kind hebt erkend.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Verlof en de Wet Arbeid en Zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 3
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 4
Ziektewet Artikel 29a