Verlof rond zwangerschap en bevalling - situatie per 01-01-2020

U bent in verwachting. Of uw partner verwacht een kindje. Rond de geboorte van uw baby zijn er verschillende verlofmogelijkheden.

Als u in verwachting bent, heeft u recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat verlof neemt u op vóór en na het moment waarop u een kindje krijgt. In principe duurt het verlof 16 weken, maar de duur hangt samen met de datum van de bevalling. Moet uw pasgeboren kindje in het ziekenhuis verpleegd worden? Dan wordt het bevallingsverlof mogelijk verlengd. Zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft geen financiële gevolgen; wel kunnen er gevolgen zijn voor de compensatie-uren. Wordt u ziek rond uw zwangerschap of bevalling, dan gelden er bijzondere regels.

Verlof bij bevalling partner

Bevalt uw partner? Dan heeft u recht op diverse soorten verlof.

Aanvragen

Minimaal 3 weken voor de gewenste ingangsdatum van het zwangerschapsverlof vraagt u het verlof aan. Het verlof registreert u zelf in het P-Direktportaal.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Verlof en de Wet Arbeid en Zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 3
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 4
Ziektewet Artikel 29a