Bijzonder verlof

Er zijn omstandigheden die maken dat u uw werkzaamheden voor korte of lange duur niet kunt verrichten. Bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden, een bijzondere gebeurtenis of het algemeen belang. U kunt dan bijzonder verlof aanvragen.

Er zijn meer soorten bijzonder verlof, waarvan de duur kan verschillen. Vakantie of feestdagen zijn geen vormen van bijzonder verlof.

Salaris en pensioen tijdens bijzonder verlof

Of uw salaris wordt doorbetaald en hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van:

  • de soort en de duur van het bijzonder verlof; én
  • en of u tijdens het verlof ook elders pensioen opbouwt.

Lees meer over de gevolgen voor de opbouw van pensioenrechten en de betaling van de pensioenpremies bij bijzonder verlof zonder doorbetaling maandinkomen en bijzonder verlof met doorbetaling maandinkomen.

Gevolgen voor compensatie-uren

Over uw bijzonder verlof zonder doorbetaling maandinkomen bouwt u geen vakantieverlofuren op. Alleen over de uren die u werkt bouwt u vakantieverlofuren op. Voor ieder opgenomen uur bijzonder verlof zonder doorbetaling maandinkomen wordt uw vakantieverlof met ongeveer 0,09 uur gekort; hierin is ook de korting op uw IKB-gekregen uren meegenomen. Neemt u langer dan 28 dagen bijzonder verlof zonder doorbetaling maandinkomen op? Dan wordt de opbouw van uw compensatie-uren  stopgezet.

Aanvragen

Aanvragen van bijzonder verlof gaat in overleg met uw manager. Het feit dat u niet werkt, mag geen ernstige problemen opleveren voor uw organisatie.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Kortdurend en langdurend bijzonder verlof
Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur
Wet arbeid en zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 3
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 4
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 5
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 7