Compensatie-uren - situatie per 01-01-2020

Compensatie-uren zijn uren die u spaart door structureel meer te werken dan het aantal uren dat in uw arbeidsovereenkomst staat. Deze ‘te veel gewerkte’ uren kunt u op een later moment opnemen als vrije tijd.

Let op! Het gaat hier niet om de uren die u heeft opgebouwd ter compensatie van overwerk. Daarvoor gelden andere regels.

Compensatie-uren opbouwen

Als u compensatie-uren wilt gaan opbouwen, maakt u hierover afspraken met uw manager. Daarna kunt u beginnen met het opbouwen van compensatie-uren. Op uw verlofoverzicht in het P-Direktportaal kunt u zien hoeveel compensatie-uren u heeft opgebouwd. Heeft u een negatief saldo compensatie-uren? Dan is er sprake van zogenoemde min-uren.

Compensatie-uren opnemen

Over het opnemen van compensatie-uren maakt u afspraken met uw manager. Er zijn 2 manieren om uren op te nemen:

  •  U kunt uw compensatie-uren voor het hele jaar inroosteren.
  •  U kunt uw compensatie-uren vrij opnemen.

U houdt zelf bij wanneer u de compensatie-uren opneemt. Niet opgenomen compensatie-uren vervallen na 31 december. Ook als u bijvoorbeeld deze uren niet heeft kunnen opnemen wegens ziekte. U kunt deze uren niet meenemen naar volgend jaar.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Arbeidsduur en werktijden
Besluit 25 november 1996: nadere algemene voorschriften inzake de 36-urige werkweek
Circulaire: Invoering 36-urige werkweek Rijk, 1996