Meer of minder gaan werken - situatie per 01-01-2020

U wilt meer of minder uren gaan werken? Dat kan als uw werkgever hiermee instemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om structureel of tijdelijk meer of minder uren te werken.

Meer gaan werken

U kunt (tijdelijk) meer uren werken door:

  • uw arbeidsduur uit te breiden;
  • meer uren te werken dan in uw arbeidsovereenkomst staat; u bouwt dan compensatie-uren op;
  • maximaal 100 meer extra uren per jaar te werken via IKB met gelijkblijvende arbeidsduur. Uw manager moet daarvoor vooraf toestemming voor geven. Werkt u in deeltijd? Dan geldt naar verhouding een lager aantal uren.

    Het maakt niet uit op welke tijdstippen u meer werkt, maar uw werktijd mag niet hoger worden dan gemiddeld 40 uur per week.

    Deze extra gewerkte uren worden uitbetaald tegen een waarde van uw salaris per uur op de dag van uw aanvraag. Een salarisverhoging met terugwerkende kracht heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding. De totale vergoeding wordt in één keer uitbetaald. Deze uitbetaling is geen IKB budget en kunt u dus niet gebruiken voor fiscaal vriendelijke doelen.
    Heeft u voldoende compensatie-uren? Dan kunt u er ook voor kiezen om de meer te werken uren in mindering te brengen op uw tegoed aan compensatie-uren. Deze uren worden in één keer op uw saldo compensatie-uren in mindering gebracht.

Minder gaan werken

U kunt (tijdelijk) minder uren werken door:

In deeltijd werken

U heeft in principe het recht om in deeltijd te werken. Werkt u momenteel fulltime en wilt u minder dan 36 uur per week gaan werken? Dan kunt u uw werkgever verzoeken om uw arbeidsduur aan te passen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de financiële en/of fiscale gevolgen als u meer of minder gaat werken? Of over reorganisatie, ontslag, ziekte of (vervroegd) pensioen? Dan kunt u advies krijgen van het Kennispunt Financiële Rechtspositie.

Proefberekening salaris

Overweegt u om meer of minder uren te gaan werken? En wilt u meer inzicht in de financiële gevolgen? Maak dan eerst een proefberekening van uw salaris in het P-Direktportaal.

De proefberekening geeft een indicatie van uw netto salaris. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Arbeidsduur en werktijden
CAO Rijk: Regeling partiele arbeidsparticipatie senioren (PAS)
CAO Rijk: Individueel Keuzebudget
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet flexibel werken