Arbeidspatroon

Je arbeidsduur is het gemiddelde aantal uren dat je wekelijks werkt en waarvoor je wordt betaald. Je maakt hierover afspraken met je werkgever als je in dienst komt. Je werktijden kunnen per week verschillen. Je arbeidspatroon kan sterk variëren, afhankelijk van het beleid van je organisatie en wat je met je werkgever afspreekt. Daarbij zal je werkgever zowel jouw persoonlijke voorkeur als het belang van de organisatie meewegen.

Je arbeidsduur is het gemiddelde aantal uren dat je wekelijks werkt en waarvoor je wordt betaald. Je maakt hierover afspraken met je werkgever als je in dienst komt. Je werktijden kunnen per week verschillen. Je arbeidspatroon kan sterk variëren, afhankelijk van het beleid van je organisatie en wat je met je werkgever afspreekt. Daarbij zal je werkgever zowel jouw persoonlijke voorkeur als het belang van de organisatie meewegen.

Een volledige werkweek van 36 uur kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • 4 dagen van 9 uur;
  • 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur;
  • de ene week 4 en de andere week 5 dagen van 8 uur;
  • ingeroosterde vrije dagen;
  • een combinatie van kortere en langere werkdagen.

Roosterdienst

Werk je in 24-uurs dienst (continudienst)? Dan is je keuzevrijheid beperkt. Je arbeidstijden worden vooraf vastgelegd in de vorm van roosters. Een rooster geldt voor een bepaalde werkperiode. Deze werkperiode is minimaal 7 dagen.

Je werkgever is verplicht om regelingen voor arbeidstijdpatronen voor te leggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR heeft hierbij instemmingsrecht.

Werkuren per jaar

Het aantal werkuren per jaar kun je als volgt berekenen. Eerst bereken je het aantal werkdagen door het aantal dagen in een jaar te verminderen met de zaterdagen, zondagen en de officiële feestdagen die niet op zaterdag en zondag vallen. Het aantal werkdagen vermenigvuldig je vervolgens met 7,2. Dit is het gemiddelde aantal werkuren per dag bij een volledige werkweek van 36 uur. Het totale aantal werkuren rond je af op hele uren.

Het aantal te werken uren voor een medewerker met een voltijd arbeidsovereenkomst is:

  • in 2024: 1843
  • in 2023: 1822

Werk je in deeltijd of werk je juist meer uren? Dan bereken je het aantal werkuren per jaar door het totaal aantal uren bij een fulltime aanstelling naar rato.

Voorbeeld
Heb je een arbeidsduur van 36 uur per week? Dan is het aantal werkuren 1843 uur (in 2024). Bij een werkweek van gemiddeld 24 uur is het aantal werkuren per jaar: 24/36 x 1843 = 1229 uren. Werk je 40 uur? Dan is het aantal werkuren per jaar 40/36 x 1843 = 2048.

Begin- en eindtijden

Je spreekt met je werkgever begin- en eindtijden af. Afspraken hierover worden vastgelegd in je individuele arbeidspatroon. In overleg met je werkgever kun je ook voor wisselende begin- en eindtijden kiezen.

Heeft jouw organisatie bedrijfs- of bloktijden? Dan wordt daarmee rekening gehouden. Geldt er bijvoorbeeld een bloktijd tussen 9.00 uur en 16.00 uur? Dan kun je niet later beginnen dan 9.00 uur en niet eerder vertrekken dan 16.00 uur. Alleen als je in deeltijd werkt, kunnen voor jou andere werktijden gelden.

Meer informatie over de bedrijfstijden van je werkgever vind je bij  Bedrijfs- of bloktijden.