Wettelijke vakantierechten - situatie per 01-01-2020

U heeft elk jaar recht op (doorbetaalde) wettelijke vakantie-uren. Hoeveel vakantie u heeft, hangt af van uw recht op loon.

Aantal wettelijke vakantie-uren per jaar

Werkt u in voltijd (gemiddeld 36 uur per week)? Dan heeft u recht op 144 wettelijke vakantie-uren.
Werkt u in deeltijd of werkt u structureel meer dan gemiddeld 36 uur? Dan krijgt u de wettelijke vakantie-uren naar verhouding van het aantal uren dat u recht op loon heeft.

Voorbeeld
U heeft gemiddeld 27 uur per week recht op loon. U heeft recht op 144 × 27/36 = 108 wettelijke vakantie-uren per jaar.
De vakantie-uren worden naar boven afgerond op hele uren.

Geen loon? Geen opbouw wettelijke vakantie-uren

Over de uren die waarover u geen loon ontvangt, bouwt u geen wettelijke vakantie-uren op. Bijvoorbeeld omdat u onbetaald ouderschapsverlof opneemt. Er is een aantal uitzonderingen. De opbouw van uw vakantie-uren loopt door als u geheel of gedeeltelijk geen recht heeft op loon vanwege:

Ook loopt deze opbouw door zolang u als verplichte VWNW-kandidaat  bent vrijgesteld van werkzaamheden.

Tijdens opname van wettelijke vakantie-uren, IKB-uren en spaarverlof loopt de opbouw van wettelijke vakantie-uren door.

Meer of minder vakantie-uren

Treedt u in de loop van het jaar in dienst of gaat u uit dienst? Dan krijgt u uw wettelijke vakantie-uren naar verhouding van de tijd die u in dat jaar aanspraak op loon heeft of heeft gehad. Als u gedurende het jaar vertrekt , worden uw wettelijke vakantie-uren voor dat jaar herberekend.

Verkopen van vakantie-uren

Wettelijke vakantie-uren kunt u tijdens uw dienstverband niet verkopen.

Andere functie of ontslag

Gaat u bij een andere organisatie binnen de sector Rijk werken? Dan neemt u uw vakantie-uren mee. Vertrekt u bij de sector Rijk? Dan krijgt u een vergoeding voor uw openstaande vakantie-uren. De vergoeding bedraagt de waarde van uw maandinkomen per uur op het moment van ontslag, per uur van uw nog openstaande vakantie. Kortweg gezegd: één vakantie-uur is één uur maandinkomen waard. Er is geen maximum verbonden aan het aantal uren dat wordt vergoed. Heeft u juist te veel vakantie-uren opgenomen? Dan wordt een bedrag in rekening gebracht voor de te veel opgenomen vakantie-uren. Dit bedrag is ook gelijk aan uw maandinkomen per uur op het moment van ontslag, per uur vakantie dat u te veel heeft opgenomen.

Vervaltermijn

Er gelden vervaltermijnen voor de vakantie-uren.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Vakantie
Burgerlijk Wetboek artikel 7:634