Zorgverlof

Als er iemand in uw naaste omgeving ziek is, wilt u misschien wat meer tijd hebben om deze persoon te verzorgen. U kunt misschien kort- of langdurend zorgverlof opnemen.

Lang of kort zorgverlof

U kunt zorgverlof opnemen om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. Bekijk in het overzicht voor de zorg van welke personen u verlof kunt opnemen.

Voor kortdurend zorgverlof kunt u per jaar maximaal 2 keer uw arbeidsduur per week opnemen.

Langdurend zorgverlof is maximaal 6 keer uw wekelijkse arbeidsduur.

Zorgverlof opnemen

Wilt u zorgverlof opnemen? Dan meldt u bij uw manager de reden voor het verlof, hoeveel verlof u wilt opnemen en over welke periode. Als dit voorafgaand aan uw verlof niet lukt, dan doet u dit alsnog zo snel mogelijk tijdens of na het verlof. Uw manager kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was.

Vervolgens kunt u het verlof zelf registreren in het P-Direktportaal.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Verlof en de Wet arbeid en zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 5