Adoptie- en pleegzorgverlof - situatie per 01-01-2020

U heeft recht op doorbetaald verlof als u een kind adopteert of een pleegkind in uw gezin opneemt. Beide ouders kunnen gebruikmaken van adoptie- of pleegzorgverlof.

U heeft recht op maximaal 6 aaneengesloten weken verlof. Vanaf 4 weken voor de adoptie- of pleegzorgdatum tot 22 weken na de komst van het kind in uw gezin, kunt u dit verlof opnemen. U neemt het verlof aaneengesloten, gespreid of later op.

Als u meer dan 1 kind tegelijkertijd adopteert, kunt u slechts 1 keer adoptieverlof aanvragen. Als u meer kinderen adopteert in verschillende periodes, kunt u voor ieder kind verlof krijgen.

Gevolgen

Het opnemen van adoptieverlof- of pleegzorgverlof heeft geen financiƫle gevolgen, wel kunnen er gevolgen zijn voor uw compensatie-uren.

Aanvragen

Informeer eerst uw manager dat u adoptie- of pleegzorgverlof wilt opnemen. Uiterlijk 3 weken voor de gewenste startdatum. Hierbij geeft u de gewenste verlofduur aan. U toont ook aan dat u een kind gaat adopteren of heeft geadopteerd of dat u de zorg voor een pleegkind op u neemt. Dit bewijsstuk moet aan uw personeelsdossier worden toegevoegd.

Wet- en regelgeving

CAO Rijk: Verlof en de Wet Arbeid en Zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 3