Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Adopteer je een kind? Of neem je een pleegkind op in je gezin? Je hebt recht op maximaal 6 weken doorbetaald adoptieverlof of pleegzorgverlof. Je kunt dit verlof aaneengesloten of gespreid opnemen, vanaf 4 weken vóór de datum dat het kind in je gezin komt tot 22 weken erna.

Adopteer je 2 of meer kinderen tegelijkertijd? Of neem je meerdere pleegkinderen tegelijkertijd op in je gezin? Dan kun je 1 keer adoptieverlof of pleegzorgverlof aanvragen. Gaat het om verschillende kinderen in verschillende perioden? Dan krijg je voor elk kind verlof.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof aanvragen

  1. Informeer je manager uiterlijk 3 weken voor de gewenste startdatum van het verlof.
  2. Registreer de gegevens van je adoptiekind of pleegkind via P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Registreren kindgegevens.
  3. Upload de adoptieverklaring of het pleegzorgcontract.
  4. Je ziet nu in het scherm het nummer van P-Direkt. Via dit nummer vraag je telefonisch het adoptie- en pleegzorgverlof aan. Als je aanvraag is verwerkt, kun je de uren zelf registreren in het P-Direktportaal.

Adoptie- en pleegzorgverlof en je financiën

Je werkgever krijgt voor jou een uitkering van UWV op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) over de periode dat je adoptieverlof of pleegzorgverlof hebt. Jij krijgt gewoon je maandinkomen van je werkgever.

Tijdens je adoptieverlof of pleegzorgverlof loopt de opbouw van je IKB-budget en pensioen door.

Compensatie-uren

Compensatie-uren die je van tevoren hebt ingeroosterd, vervallen tijdens je verlof.

Heb je je compensatie-uren niet ingeroosterd? Vraag je manager of hr-ondersteuner wat de regels zijn. Die verschillen per organisatie.

Ziek en adoptieverlof of pleegzorgverlof

Word je ziek tijdens je adoptieverlof of pleegzorgverlof? Je verlof loopt door. Je kunt dit niet onderbreken en later opnemen.

Zie ook

CAO Rijk: Verlof en de Wet Arbeid en Zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 3
Brochure Ik krijg een kind