Verlof voor vrijwillige politie

Als u naast uw werk ook politievrijwilliger bent, heeft u recht op verlof.

Werkt u naast uw reguliere werk bij de Staat der Nederlanden ook voor als ambtenaar bij de vrijwillige politie? Dan heeft u recht op verlof voor de uren dat u voor de vrijwillige politie werkt. Uw maandinkomen wordt voor die uren doorbetaald.

Geen recht op verlof of doorbetaling

U heeft geen recht op deze verlofuren als u tijdens uw vakantie voor de vrijwillige politie werkt. Werkt u langer dan twee weken aaneengesloten voor de vrijwillige politie? Dan wordt uw maandinkomen niet of gedeeltelijk doorbetaald.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Verlof voor vrijwillige politie