Vervaltermijnen vakantie-uren

Voor wettelijke vakantie-uren gelden vervaltermijnen. Een vervaltermijn begint na het kalenderjaar waarin de vakantie-uren zijn opgebouwd. U kunt uw vakantie-uren tot het einde van de vervaltermijn opnemen. Daarna vervallen ze.

De vervaltermijnen

Uw wettelijke vakantie-uren die u niet heeft opgenomen vervallen na 1 jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd.

Voorbeeld
U werkt in voltijd (gemiddeld 36 uur per week). In 2021 bouwt u 144 vakantie-uren op. U kunt deze vakantie-uren opnemen in 2021 en 2022. Daarna vervallen ze.

Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren bij langdurige ziekte

Kunt u door een langdurige ziekteperiode (een deel van) uw vakantie-uren niet opnemen binnen de daarvoor geldende vervaltermijn? Dan kunnen die vakantie-uren mogelijk een vervaltermijn van 5 jaar krijgen. Ook deze termijn start na het kalenderjaar waarin deze vakantie-uren zijn opgebouwd. Uw werkgever beslist hierover op het moment dat de uren komen te vervallen. Beslist deze dat de vervaltermijn wordt verlengd? Dan heeft u nog 4 kalenderjaren om deze uren op te nemen. Meer hierover leest u bij het onderwerp ziek zijn en vakantie-uren opnemen.

Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren in zeer bijzondere omstandigheden

Naast de situatie van ziekte kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden de vervaltermijn van de vakantie-uren verlengd worden. Alleen als u door uw werkgever niet in de gelegenheid bent gesteld om uw vakantie-uren te gebruiken voor het verstrijken van de daarvoor geldende vervaltermijn van 1 jaar, kunt u deze op een later tijdstip alsnog gebruiken. In dat geval geldt een ruimere vervaltermijn van 5 kalenderjaren voor die wettelijke vakantie-uren. Deze termijn start na afloop van het kalenderjaar waarin deze vakantie-uren zijn opgebouwd.