Hieronder vindt u een overzicht van jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en handleidingen.

356 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verkeersboetes

Verkeersboetes behoren alleen in bijzondere situaties voor rekening van de werkgever te komen, bijvoorbeeld indien hij het begaan ...

Circulaire | 10-07-2008

Gelaatsbedekkende kleding

Het kabinet heeft aangegeven dat in de Nederlandse samenleving nadere grenzen dienen te worden gesteld aan het dragen van ...

Circulaire | 04-06-2008

IKAP kilometervergoeding woon-werkverkeer, 2008

Met de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel is in de overeenkomst over een nieuwe voorziening voor het ...

Circulaire | 21-04-2008

Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer

In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010 is afgesproken om – in het kader van de ontwikkeling van het ...

Circulaire | 21-04-2008

Levensloopregeling rijkspersoneel 2008

In deze circulaire worden enkele wijzigingen op de levensloopregeling rijkspersoneel aangekondigd. Het gaat om aanpassing van de ...

Circulaire | 12-02-2008

Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007

In 2006 is een nieuwe werkwijze vastgesteld voor het omgaan met de topstructuur en topformaties bij het Rijk. De ministeries ...

Publicatie | 01-07-2007

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007- 2010

Overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk voor de contractperiode 1 januari ...

Circulaire | 07-06-2007

Optrekken KB-grens bij aanstelling en ontslag ARAR en RDBZambtenaren

Met ingang van 1 maart 2007 is de grens voor aanstelling en ontslag en het toekennen van een salarisschaal bij koninklijk besluit ...

Circulaire | 21-03-2007

Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel

In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van de CAO Rijk 2005–2006, afspraken in de Pensioenkamer en nadere informatie ...

Circulaire | 11-12-2006

Dienstreizenproblematiek aanvulling

In de circulaire van 17 juli 2006, kenmerk 2006-0000242139 is nieuw beleid bekend gemaakt met betrekking tot het vergoeden van ...

Circulaire | 01-08-2006