Hieronder vindt u een overzicht van jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en handleidingen.

348 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Woon-werkverkeer aanvullende afspraken

Met de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel is vorig jaar een voorzieningenstelsel voor het woon-werkverkeer van ...

Circulaire | 29-04-2009

Salarisniveaus overheidspersoneel 2009

Salarisniveaus overheidspersoneel: Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, ...

Brochure | 01-03-2009

Verkeersboetes

Verkeersboetes behoren alleen in bijzondere situaties voor rekening van de werkgever te komen, bijvoorbeeld indien hij het begaan ...

Circulaire | 10-07-2008

Gelaatsbedekkende kleding

Het kabinet heeft aangegeven dat in de Nederlandse samenleving nadere grenzen dienen te worden gesteld aan het dragen van ...

Circulaire | 04-06-2008

IKAP kilometervergoeding woon-werkverkeer, 2008

Met de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel is in de overeenkomst over een nieuwe voorziening voor het ...

Circulaire | 21-04-2008

Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer

In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010 is afgesproken om – in het kader van de ontwikkeling van het ...

Circulaire | 21-04-2008

Levensloopregeling rijkspersoneel 2008

In deze circulaire worden enkele wijzigingen op de levensloopregeling rijkspersoneel aangekondigd. Het gaat om aanpassing van de ...

Circulaire | 12-02-2008

Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007

In 2006 is een nieuwe werkwijze vastgesteld voor het omgaan met de topstructuur en topformaties bij het Rijk. De ministeries ...

Publicatie | 01-07-2007

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007- 2010

Overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk voor de contractperiode 1 januari ...

Circulaire | 07-06-2007

Optrekken KB-grens bij aanstelling en ontslag ARAR en RDBZambtenaren

Met ingang van 1 maart 2007 is de grens voor aanstelling en ontslag en het toekennen van een salarisschaal bij koninklijk besluit ...

Circulaire | 21-03-2007