Verkeersboetes

Verkeersboetes behoren alleen in bijzondere situaties voor rekening van de werkgever te komen, bijvoorbeeld indien hij het begaan van de overtreding heeft bevorderd.