Woon-werkverkeer aanvullende afspraken

Met de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel is vorig jaar een voorzieningenstelsel voor het woon-werkverkeer van rijksambtenaren overeengekomen, dat op 1 juli 2008 in werking is getreden. In januari 2009 zijn, naar aanleiding van de ervaringen met het nieuwe voorzieningenstelsel, twee aanvullende afspraken met de centrales gemaakt. In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht.