Beleidskader Extra Belonen Kader Rijk

Bij het Rijk is extra beloning boven het reguliere salaris mogelijk in de vorm van extra periodieken, eventueel tot in de naasthogere schaal, en in de vorm van een toeslag op het salaris. Een toeslag kan kan eenmalig zijn of maandelijks terugkerend (ook periodiek genoemd).