Buitengewoon verlof ivm vervullen functie bij internationale volkenrechtelijke organisatie

Doel van deze circulaire is meer eenduidigheid en helderheid te geven rond de randvoorwaarden voor de buitenlandse detacheringen.