Hieronder vindt u een overzicht van jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en handleidingen.

321 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007

In 2006 is een nieuwe werkwijze vastgesteld voor het omgaan met de topstructuur en topformaties bij het Rijk. De ministeries ...

Publicatie | 01-07-2007

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007- 2010

Overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk voor de contractperiode 1 januari ...

Circulaire | 07-06-2007

Optrekken KB-grens bij aanstelling en ontslag ARAR en RDBZambtenaren

Met ingang van 1 maart 2007 is de grens voor aanstelling en ontslag en het toekennen van een salarisschaal bij koninklijk besluit ...

Circulaire | 21-03-2007

Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel

In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van de CAO Rijk 2005–2006, afspraken in de Pensioenkamer en nadere informatie ...

Circulaire | 11-12-2006

Dienstreizenproblematiek aanvulling

In de circulaire van 17 juli 2006, kenmerk 2006-0000242139 is nieuw beleid bekend gemaakt met betrekking tot het vergoeden van ...

Circulaire | 01-08-2006

Dienstreizenproblematiek

Vanaf het moment waarop de fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen is gewijzigd is er een discussie gaande over de inzet ...

Circulaire | 17-07-2006

CAO Rijkspersoneel 2005-2006

Overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk over de contractperiode 1 januari ...

Circulaire | 02-03-2006

Bemiddeling naar aanleiding van CAO 2002-2003

Deze circulaire betreffende bemiddeling komt voort uit de afspraak zoals overeengekomen in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk ...

Circulaire | 06-09-2004

Beleidsregels voor vacaturevervulling door herplaatsingskandidaten Rijk, 2003

Partijen achten het gewenst dat herplaatsingskandidaten bij voorrang worden geplaatst op vacatures bij de eigen werkgever of ...

Circulaire | 06-02-2003

Procedure substantieel bezwarende functies

In het kader van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000 werd  overeenstemming bereikt over de reductie van het ...

Circulaire | 24-04-2001