Hieronder vindt u een overzicht van jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en handleidingen.

336 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Functiegebouw Rijk

Tot voor kort kende het Rijk ruim 30.000 verschillende functiebeschrijvingen. Er werden verschillende soorten functiegebouwen ...

Brochure | 01-11-2010

Beleidskader Extra Belonen Kader Rijk

Bij het Rijk is extra beloning boven het reguliere salaris mogelijk in de vorm van extra periodieken, eventueel tot in de ...

Circulaire | 29-09-2010

Buitengewoon verlof ivm vervullen functie bij internationale volkenrechtelijke organisatie

Doel van deze circulaire is meer eenduidigheid en helderheid te geven rond de randvoorwaarden voor de buitenlandse detacheringen.

Circulaire | 06-08-2010

Beschouw het als een verandertraject

Interview met Sylvia Bronmans (P-Direkt) - IntermediairPW mei 2010

Publicatie | 18-05-2010

Een slimme slankere overheid

Vorig jaar werd het ministerie van L andbouw, Natuur en Visserij (LNV) volledig aangesloten op P-Direkt, een rijksbreed en ...

Publicatie | 01-05-2010

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte

In deze circulaire wordt een werkwijze gegeven voor vakantie bij langdurige ziekte, aanvullend op artikelen 22 en 23 van het ...

Circulaire | 04-02-2010

Waardecreatie door HR-transformatie?

Waardecreatie door HR transformatie - P-Direkt

Publicatie | 01-12-2009

Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs

In deze circulaire wordt een toelichting gegeven op de nieuwe normen in het Arbeidstijdenbesluit voor personenchauffeurs.

Circulaire | 29-07-2009

Woon-werkverkeer aanvullende afspraken

Met de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel is vorig jaar een voorzieningenstelsel voor het woon-werkverkeer van ...

Circulaire | 29-04-2009

Salarisniveaus overheidspersoneel 2009

Salarisniveaus overheidspersoneel: Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, ...

Brochure | 01-03-2009