Nieuwe voorziening voor het woon-werkverkeer

In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010 is afgesproken om – in het kader van de ontwikkeling van het vervoermanagement - te komen tot een adequate voorziening voor het woon-werkverkeer, waarbij bijzondere aandacht aan het gebruik van de fiets wordt besteed. Naar aanleiding daarvan is onderzocht op welke wijze hieraan optimaal invulling kan worden gegeven.