Hieronder vindt u een overzicht van jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en handleidingen.

357 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Dienstreizenproblematiek aanvulling

In de circulaire van 17 juli 2006, kenmerk 2006-0000242139 is nieuw beleid bekend gemaakt met betrekking tot het vergoeden van ...

Circulaire | 01-08-2006

Dienstreizenproblematiek

Vanaf het moment waarop de fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen is gewijzigd is er een discussie gaande over de inzet ...

Circulaire | 17-07-2006

CAO Rijkspersoneel 2005-2006

Overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk over de contractperiode 1 januari ...

Circulaire | 02-03-2006

Bemiddeling naar aanleiding van CAO 2002-2003

Deze circulaire betreffende bemiddeling komt voort uit de afspraak zoals overeengekomen in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk ...

Circulaire | 06-09-2004

Beleidsregels voor vacaturevervulling door herplaatsingskandidaten Rijk, 2003

Partijen achten het gewenst dat herplaatsingskandidaten bij voorrang worden geplaatst op vacatures bij de eigen werkgever of ...

Circulaire | 06-02-2003

Procedure substantieel bezwarende functies

In het kader van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000 werd  overeenstemming bereikt over de reductie van het ...

Circulaire | 24-04-2001

Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur

Op 1 juli 2000 treedt de Wet aanpassing arbeidsduur, Stb. 114 en 115, in werking. Deze wet is van toepassing op werknemers in de ...

Circulaire | 22-05-2000

Tegengaan draaideurcontructie binnen de rijksdienst 1999

Verzoek tot naleving van beleid ten aanzien van het voorkomen van de draaideurcontructie.

Circulaire | 13-09-1999

Aanstellingskeuringen en risicowering 1997

Met de wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement bij koninklijk besluit van 18 juli 1996 (Stb. 1996, 423) is aan het ...

Circulaire | 26-06-1997

Invoering 36-urige werkweek Rijk en wijziging overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst

Per 1 januari 1997 kent de rijksdienst een rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek. De huidige gemiddelde arbeidsduur van ten ...

Circulaire | 16-12-1996