Indiensttreding en integriteit

U bepaalt als rijksambtenaar in grote mate het gezicht van de Rijksoverheid. Het werken bij het Rijk is dan ook iets om trots op te zijn. Maar daarnaast schept dit ook verplichtingen. De overheid kan alleen goed functioneren als haar medewerkers integer handelen.

Eed en belofte

Daarom legt u bij uw indiensttreding de eed of belofte af. Hiermee verklaart u dat u zich integer zult gedragen en zult houden aan de (wettelijke) regels. Een belangrijke leidraad hierbij is de gedragscode van uw organisatie.

Hierin staan bijvoorbeeld regels voor het:

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Als u in dienst treedt bij de Rijksoverheid is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van uw functie.
 

Wet- & regelgeving en cao

Regeling vaststelling formulier eed/belofte rijksambtenaren
Wet vorm van de eed
Regeling beëdiging ambtenaren