Geschenken, giften, uitnodigingen

Voor het aanvaarden van geschenken, giften en uitnodigingen zijn rijksbrede regels en procedures afgesproken. Biedt iemand u bijvoorbeeld een cadeau, lunch, diner, uitstapje of reis aan? Houd dan rekening met de volgende regels.

Hoofdregels

De hoofdregels voor het aanvaarden van geschenken zijn:

  • Een geschenk mag niet meer waard zijn dan 50 euro. Boven dit bedrag mag u geen geschenk aanvaarden.
  • Uw manager moet toestemming geven om het geschenk te aanvaarden.
  • U mag geen geschenk aanvaarden in ruil voor een tegenprestatie.
  • Het is niet toegestaan om een geschenk op uw huisadres te ontvangen. Krijgt u een geschenk dat u niet kunt aannemen, dan stuurt u dit terug.

Aanvullende afspraken

Mogelijk zijn er binnen het integriteitsbeleid van uw organisatie aanvullende afspraken gemaakt. Zo wordt soms voor bepaalde dienstonderdelen of functies een lager maximumbedrag dan 50 euro gehanteerd, of u mag een standaard relatiegeschenk zoals een agenda, balpen of kalender zonder toestemming accepteren.

Uitnodigingen

Ook voor het accepteren van uitnodigingen zijn vaak aanvullende regels afgesproken. Krijgt u een uitnodiging van een externe relatie voor bijvoorbeeld een lunch of een commerciële bijeenkomst? Bespreek deze uitnodiging dan eerst met uw manager. U kunt dit ook in het werkoverleg doen. Dan kan in alle openheid worden bepaald of u de uitnodiging kunt accepteren.

Voorbeelden van uitnodigingen zijn:

  • lunch
  • diner
  • excursie
  • feestelijke bijeenkomst (bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een sportevenement)
  • commerciële bijeenkomst (zoals een symposium et cetera)

Uw deelname aan lunches, diners, uitstapjes, reizen en dergelijke mogen in principe niet door een externe relatie worden betaald. De gemaakte kosten kunt u eventueel declareren volgens de regels die uw organisatie hiervoor heeft opgesteld.

Overtreding van de regels

Als u een geschenk aanneemt zonder toestemming van uw manager, dan kan uw werkgever ordemaatregelen nemen of u een straf geven. Bij een ambtsmisdrijf, zoals het aanvaarden van steekpenningen, bent u ook strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht.

Overleg met uw manager

Het is belangrijk om over geschenken, giften en uitnodigingen open te zijn tegenover uw manager. U kunt dan samen een goede afweging maken.

Zie ook het onderwerp Eed en belofte.