Privégebruik bedrijfsmiddelen

Om uw werk goed te kunnen doen, heeft u bedrijfsmiddelen als een computer, telefoon, pen en papier nodig. Uw werkgever stelt u deze zaken ter beschikking. U mag deze artikelen in principe alleen voor uw werk gebruiken.

Bedrijfsmiddelen zijn bedoeld voor zakelijk gebruik. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zonder toestemming geen kantoorartikelen meeneemt naar huis, zoals printpapier, nietapparaten en dergelijke. Alleen als het echt noodzakelijk is, mag u bedrijfsmiddelen soms ook voor privédoeleinden gebruiken. Het is dus niet erg als u een keer onder werktijd naar de gemeente belt om een afspraak te maken voor verlenging van uw rijbewijs. Of als u een kopietje maakt van uw aanvraagformulier. Als het maar met mate gebeurt en uw werk er niet onder lijdt.

Laptop en mobiele telefoon

Heeft u een laptop van uw werkgever ter beschikking gekregen? Dan mag u deze alleen voor het werk gebruiken. Ook voor uw mobiele telefoon geldt dat deze bestemd is voor zakelijke doeleinden. Een incidenteel privégesprek is mogelijk toegestaan, maar het is niet de bedoeling dat u uitgebreid gaat bellen met vrienden en familie. Er kan controle plaatsvinden op het privégebruik van de mobiele telefoon.

Privépost

Het is niet toegestaan om privépost te verzenden in dienstenveloppen. Dienstenveloppen zijn bedoeld voor het verzenden van zakelijke correspondentie. Ook mag u niet uw privépost via de postkamer laten frankeren en verzenden.

Privégebruik dienstauto

Heeft u een dienstauto? Dan kunt u uw dienstauto alleen voor privéritten gebruiken als uw werkgever daarvoor toestemming geeft.

Overtredingen

Als u zonder toestemming bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden gebruikt of mee naar huis neemt, overtreedt u de integriteitsregels. Er is dan sprake van plichtsverzuim. Dit kan vergaande gevolgen hebben, zoals een ordemaatregel of straf.

Let op! Mogelijk heeft uw organisatie eigen regels voor het privégebruik van bedrijfsmiddelen. Uw werkgever, licht u hierover in.