Inkopen en aanbesteden

Het inkopen van goederen of diensten door overheidsorganisaties hoort onpartijdig te gebeuren. Daarom is het belangrijk dat u bij inkoop- en aanbestedingsprocedures correct en integer handelt. Iedere schijn van ongeoorloofde beïnvloeding moet worden voorkomen.

Regels onpartijdig inkopen

De regels voor onpartijdig inkopen moet iedereen zich aan houden. Toch kan het voorkomen dat er onduidelijkheden bestaan. U kunt bijvoorbeeld in de verleiding komen de ene leverancier te bevoordelen ten opzichte van de andere. Bespreek als u twijfelt met uw collega’s en uw manager hoe u de regels rondom inkoop correct en zuiver moet toepassen.

Beïnvloeding

Soms staat er voor een leverancier veel op het spel. Dan kan het gebeuren dat deze meer dan de kwaliteit van zijn product gebruikt om u te overtuigen met hem in zee te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van dure geschenken. Als rijksambtenaar is het uw taak om u hierdoor niet te laten beïnvloeden. Zie ook het onderwerp Geschenken, giften en uitnodigingen.

Belangenverstrengeling

Krijgt u te maken met een leverancier die u ook privé kent? Geef dan geen informatie over de voorgenomen inkoop en laat de aankoopbeslissing door iemand anders nemen. Zo voorkomt u belangenverstrengeling. Openheid en transparantie zijn hierbij erg belangrijk. Zie ook het onderwerp Externe contacten en privérelaties.

Goederen en diensten verkopen

Het is niet toegestaan om zelf goederen of diensten aan uw werkgever te verkopen, tenzij de werkgever hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming wordt zelden verleend. Zie ook het onderwerp Inkoop- en aanbestedingsprocedure.

Wet- & regelgeving en cao

Aanbestedingswet 2012
Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014 (ARVODI-2014)