Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk geeft u een kader voor integer handelen. Het document geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen.

Een kader voor integer handelen

De Gedragscode integriteit Rijk is van toepassing op iedereen die werkt voor het Rijk. In de eerste plaats zijn dit alle ambtenaren die een arbeidsovereenkomst hebben met de Staat der Nederlanden. Daarnaast is het belangrijk dat ook andere mensen die werkzaam zijn voor de Rijksoverheid, zich aan de gedragscode houden. Dit kan bijvoorbeeld een stagiair zijn, een uitzendkracht of een ingehuurde ondernemer. Speciaal voor hen bevat de gedragscode een Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen. Organisaties kunnen externe medewerkers bij de aanvang van hun werkzaamheden deze verklaring laten ondertekenen.

Voor iedereen bij het Rijk

De gedragscode is van toepassing op iedereen die werkt voor het Rijk. In de eerste plaats zijn dit alle ambtenaren die zijn aangesteld in dienst van de Rijksoverheid. Bent u als externe medewerker werkzaam voor de Rijksoverheid, bijvoorbeeld als stagiair, als uitzendkracht of als ingehuurde opdrachtnemer? Dan vindt de Rijksoverheid het belangrijk dat ook u zich aan de gedragscode houdt. Daarom bevat de gedragscode een Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen. Organisaties kunnen u bij de aanvang van uw werkzaamheden vragen deze verklaring te ondertekenen.

Eigen verantwoordelijkheid

De gedragscode kan nooit in elke denkbare situatie voorzien. Bovendien wijzigen de omstandigheden voortdurend door nieuwe ontwikkelingen. U moet dus altijd zelf blijven nadenken en u bewust blijven van wat het betekent om ‘in het hier en nu’ voor de rijksoverheid te werken.

Minimumkader

De gedragscode voor de rijksoverheid is niet vrijblijvend en beschrijft het kader dat rijksbreed als minimumkader geldt. Overheidsorganisaties kunnen ook een eigen of aanvullende gedragscode hebben, die meer is toegespitst op hun werkveld, functies en cultuur. Zij kunnen daarin strikter zijn dan de rijksbrede gedragscode. Ga dus altijd na of er voor uw organisatie specifieke afspraken gelden.