Omgaan met informatie

Als rijksambtenaar gaat u integer en zorgvuldig om met informatie. Gevoelige of vertrouwelijke gegevens mogen niet zomaar op straat komen te liggen.

Geheimhoudingsplicht

U bent verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Dit houdt niet alleen in dat u geen informatie mag 'lekken'. Dit betekent ook dat u zorgvuldig omgaat met informatie en informatiedragers, zoals dossiers en usb-sticks. Dit betekent bijvoorbeeld dat u gevoelige informatie op de juiste manier opbergt en geen vertrouwelijke stukken op uw bureau laat liggen (clean desk policy). Lees meer bij het onderwerp Geheimhoudingsplicht.

Online communicatie

Het is de bedoeling dat u internet en e-mail zakelijk gebruikt. Dit geldt ook voor de communicatiemiddelen die de werkgever u ter beschikking stelt, zoals een computer, laptop, tablet of smartphone. Misbruik van online communicatiemiddelen kan worden bestraft. Zie voor meer informatie het onderwerp Online communicatie.

Online gedragsregels en uitgangspunten

Uw werkgever heeft eigen gedragsregels voor het gebruik van internet en e-mail. Daarnaast zijn er rijksbrede uitgangspunten voor online communicatie opgesteld.

Vertrouwensfuncties

Heeft u een vertrouwensfunctie waarbij u toegang heeft tot staatsgeheime informatie? Dan stelt uw werkgever extra eisen aan uw betrouwbaarheid. Zie voor meer informatie het onderwerp Vertrouwensfuncties.