Eed en belofte

Als je gaat werken voor het Rijk, ben je verplicht de eed of belofte af te leggen. Hiermee verklaar je een integere ambtenaar te zijn. Je legt de eed of belofte af binnen 3 maanden na indiensttreding. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. 

Inhoud eed of belofte

“Ik zweer/verklaar dat ik dit ambt op een eerlijke manier heb gekregen. Dat betekent:

  • Ik heb voor dit ambt gekozen. Ik ben niet omgekocht en heb ook niemand omgekocht. Niet met giften en niet met beloftes.
  • Ik heb eerlijke informatie gegeven en heb niets verzwegen wat voor dit ambt van belang kan zijn.

Ik zweer/beloof de Koning en de Grondwet trouw te zijn en Nederland als goed ambtenaar te dienen. Dat betekent:

  • Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.
  • Ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect.
  • Ik ga zorgvuldig om met informatie. Ik draag bij aan een open overheid en weet ook dat ik vertrouwelijke informatie geheim moet houden.
  • Ik gedraag mij volgens onze wetten, het recht en de gedragsregels die verder voor mij gelden.”

Bij de eed zweer je op God en de Bijbel; bij de belofte doe je dat niet.

Naar verwachting zal deze nieuwe ambtseed in oktober 2024 formeel in werking treden.

Heb je al eerder de eed of belofte afgelegd omdat je bij de rijksoverheid werkte?

Als het formulier hiervan in je personeelsdossier zit, hoef je dit niet nog een keer te doen.