Toelage vrijwillige nachtdienst

Moet je volgens je rooster regelmatig of vrij regelmatig werken op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur? Dan werk je in roosterdienst. Ben je 55 jaar of ouder bent en werk je in roosterdienst? Dan geldt voor jou de informatie op deze pagina.

Toelage vrijwillige nachtdienst

Als je 55 jaar of ouder bent en in roosterdienst werkt, heb je het recht om geen nachtdiensten meer te werken. Je kunt er vanaf 1 januari 2024 wel voor kiezen om toch ingeroosterd te worden voor een nachtdienst.

Ben je als 55-plusser ingeroosterd voor een nachtdienst en werk je meer dan 1 uur tussen 00:00 en 06:00 uur? Dan heb je vanaf 1 januari 2024 naast je toelage onregelmatige dienst (TOD) recht op de toelage vrijwillige nachtdienst. De toelage vrijwillige nachtdienst ontvang je voor iedere aaneengesloten periode van 15 minuten die je werkt tussen 00:00 en 06:00.

Hoeveel bedraagt de toelage vrijwillige nachtdienst?

De toelage bedraagt 25% van je salaris per uur. Dit bedrag is per 1 januari 2024 maximaal €6,34 per uur.

Samenloop toelage vrijwillige nachtdienst en andere toelagen

Je kunt over hetzelfde uur recht hebben op meerdere toelagen. Dit heet samenloop. De toelage vrijwillige nachtdienst kan samenlopen met de toelage onregelmatige dienst, de toelage werktijdverschuiving en de overwerkvergoeding.

Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Word je tijdens een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst opgeroepen om te gaan werken? Dan is er sprake van overwerk. Een oproep in de nacht tijdens een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst geeft geen recht op de toelage vrijwillige nachtdienst.

Toelage vrijwillige nachtdienst tijdens vakantie, verlof en ziekte

Soms werk je niet en krijg je toch je maandinkomen helemaal of voor een deel doorbetaald. Bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte en voor bepaalde verlofsoorten. De toelage vrijwillige nachtdienst is onderdeel van het maandinkomen. Bij afwezigheid heb je recht op deze toelage alsof je volgens je vastgestelde rooster hebt gewerkt.

Vervangende toelage

Het kan zijn dat je geen vastgesteld rooster hebt op het moment dat je verlof aanvraagt. Of je rooster is door ziekte vastgesteld op je arbeidsduur per week. Dan heb je recht op een vervangende toelage in plaats van de toelage vrijwillige nachtdienst. De hoogte van de vervangende toelage is per 1 januari 2024 het gemiddelde bedrag dat je de laatste 12 maanden voor de maand van je afwezigheid aan toelage vrijwillige nachtdienst en eventuele andere toelagen hebt ontvangen.

Vakantie-uitkering

Bij de uitbetaling van de toelage vrijwillige nachtdienst ontvang je ook 8% vakantiegeld.

Pensioen

De toelage vrijwillige nachtdienst telt mee voor de opbouw van je pensioen.

Zie ook