's Nachts of in het weekend werken

Werk je regelmatig ’s nachts of in het weekend? Dan heb je waarschijnlijk recht op een financiële vergoeding, zoals de toelage onregelmatige dienst. Is er sprake van overwerk? Dan geldt daar een andere vergoeding voor. De CAO Rijk maakt onderscheid tussen overwerk voor medewerkers in roosterdienst en overwerk voor medewerkers met reguliere werktijden.

Weekenddienst

Je werkgever kan je verplichten om op zaterdag te werken als dit in het belang is van de organisatie. Je werkgever kan je niet verplichten om op zondag te werken. Je kunt hierover afspraken maken met je werkgever.

Bij sommige organisaties is werken op zondag echter wel nodig. In dat geval moet je werkgever hierover eerst overeenstemming bereiken met de ondernemingsraad.

Bovendien is ook jouw toestemming nodig.

Je hebt recht op ten minste 13 vrije zondagen voor iedere periode van 12 maanden. In overleg met de vakbonden kan een lager aantal worden afgesproken. Ook hier geldt dat je als werknemer daarmee zelf akkoord moet gaan.

Nachtdienst

Werk je langer dan 1 uur tussen 0.00 uur 's nachts en 6.00 uur ’s ochtends? Dan is sprake van een nachtdienst. Er zijn speciale regels voor nachtdiensten.

Zie ook