Vervangende toelage

Toelagen tijdens vakantie, verlof en ziekte

Soms werk je niet en krijg je toch je maandinkomen helemaal of voor een deel doorbetaald. Bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte en bepaalde verlofsoorten. Ontvang  je een toelage onregelmatige dienst, aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst, toelage werktijdsverschuiving, toelage vrijwillige nachtdienst of toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst? Dan ontvang je bij afwezigheid deze toelage(n) alsof je volgens je vastgestelde rooster zou hebben gewerkt.

Vervangende toelage

In sommige gevallen is de hoogte van de TOD, aanvullende TOD, WTV of B&B niet vast te stellen. Bijvoorbeeld omdat je arbeidsduur door arbeidsongeschiktheid of ziekte is vastgesteld op je arbeidsduur per week.

In dat geval heb je recht op een vervangende (forfaitaire) toelage. De hoogte van de vervangende toelage is het gemiddelde bedrag dat je de laatste 12 maanden vóór de maand van je afwezigheid aan de hierboven genoemde toelage(n) hebt ontvangen. 

Vervangende toelage berekenen

De vervangende toelage bereken je op de volgende wijze. Je deelt de toelagen die je de 12 voorgaande kalendermaanden hebt ontvangen door het aantal werkbare uren. De vervangende toelage wordt iedere maand opnieuw berekend, waarbij steeds wordt gekeken naar de 12 voorgaande maanden.

De vervangende toelage wordt ook gebruikt als uitgangspunt voor het berekenen van:

  • De waarde van je vakantie-uren, IKB-uren en IKB-spaarverlof als je uit dienst gaat;

  • De hoogte van een jubileumuitkering;

  • De hoogte van een overlijdensuitkering.

Hoe maak ik aanspraak op de vervangende toelage?

Werk je in de Rijksroosterapplicatie (RRA)? Dan ontvang je de toelage vanzelf, op basis van het door jou ingevoerde rooster.