Pensioen

Pensioen is salaris van nu reserveren voor later, bijvoorbeeld voor als je minder of niet meer werkt. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van je werksituatie, zoals het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd en je privésituatie. Je werkgever houdt de premie in op je salaris.

Inkomen bij pensioen

Je inkomen kan bestaan uit een pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP of een ander pensioenfonds, persoonlijke aanvullingen en salaris als je (gedeeltelijk) bent blijven werken terwijl je pensioen (gedeeltelijk) laat uitbetalen.

Wanneer krijg je pensioen?

Je kunt je pensioen opvragen tussen je 60e en 5 jaar na het bereiken van je AOW-leeftijd. Onder voorwaarden krijg je pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Je partner of kinderen krijgen meestal pensioen bij je overlijden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over je ABP pensioen? Dan heb je de volgende mogelijkheden:

Wil je meer informatie over de gevolgen voor je inkomen als je met (keuze)pensioen gaat? Neem dan contact op met de helpdesk Financiële Rechtspositie van UBRijk en of team FAOM bij P-Direkt (Financiele Analyse Op Maat).

Aanvullen ABP pensioen

Je kunt je pensioen aanvullen met ABP Extra Pensioen. Heb je een pensioengevend salaris boven € 137.800 (bedrag 2024)? Dan bouw je geen pensioen op over het deel boven € 137.800. Je kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de ABP-nettopensioenregeling.

Wet- en regelgeving

Pensioenwet
ABP Pensioenreglement
Algemene nabestaandenwet (ANW)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)
Circulaire tijdelijke beleidslijn toepassen eigen risico dragen partnerpensioen boven € 100.000
Wet privatisering ABP
Wet waardeoverdracht klein pensioen (per: 1-3-2018 en 1-1-2019)
Pensioenovereenkomst (per: 17-7-2017 en 28-12-2017)