Overwerk voor medewerkers in roosterdienst

Moet je volgens je rooster regelmatig of vrij regelmatig werken op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur? Dan werk je in roosterdienst. Per 1 januari 2024 geldt voor jou de informatie op deze pagina.

Let op! Heb je reguliere werktijden? Lees meer over de overwerkvergoeding voor medewerkers met reguliere werktijden.

Wat is overwerk?

Werk je in opdracht van je manager buiten jouw vastgestelde arbeidspatroon? Dan is sprake van overwerk als:

Wanneer heb ik recht op overwerkvergoeding?

Je hebt recht op een overwerkvergoeding als je maximaal salarisschaal 11 hebt. Als je overwerkt aansluitend op je dagelijkse werktijd heb je recht op de overwerkvergoeding als je:

  • minimaal 15 minuten overwerkt op een werkdag korter dan 4 uur;
  • minimaal 30 minuten overwerkt op een werkdag van 4 uur of meer.

Hoe hoog is de overwerkvergoeding?

Je krijgt een vergoeding van 25% van je salaris per uur voor iedere aaneengesloten periode van 15 minuten die je hebt overgewerkt. Deze vergoeding is niet afhankelijk van het tijdstip of de dag waarop je overwerkt. Maak je gebruik van de Rijksrooster Applicatie (RRA)? Dan ontvang je de vergoeding automatisch bij de salarisbetaling van de volgende maand. Is jouw werkgever niet aangesloten bij de RRA? Dan ontvang je de toelage afhankelijk van het moment waarop je de overwerkvergoeding declareert in het P-Direktportaal

Voorbeeld
Je salaris is € 20,00 per uur. Volgens je arbeidspatroon werk je op maandag van 7 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s middags. Op verzoek van je leidinggevende werk je van 2 uur ’s middags tot 10 voor 4 ’s middags over. Je hebt in totaal 1 uur en 50 minuten overgewerkt. Dat is 7 keer een aaneengesloten periode van 15 minuten, oftewel 1,75 uur. De vergoeding is 25% van je salaris per uur, dus 25% van € 20 is € 5 per uur. Je ontvangt een overwerkvergoeding van 1,75 x € 5 = € 8,75.

Toekenning gerealiseerde uren bij overwerk

Iedere aaneengesloten periode van 15 minuten die je overwerkt, telt mee voor het aantal uur dat je in een jaar moet werken. Dat geldt ook als je salarisschaal 12 of hoger hebt. De aaneengesloten periode van 15 minuten wordt naar beneden afgerond.

Samenloop overwerkvergoeding en andere toelagen

Het kan voorkomen dat je moet overwerken op een dag of tijdstip dat je ook recht hebt op de toelage onregelmatige dienst (TOD) en/of de toelage vrijwillige nachtdienst. Deze vergoedingen ontvang je dan over dezelfde uren.

Maaltijdvergoeding bij overwerk

Werk je ’s avonds over, moet je hierdoor ergens anders eten en kan je werkgever niet zorgen voor je maaltijd? Dan kun je in aanmerking komen voor een maaltijdvergoeding bij overwerk.

Pensioenopbouw

De overwerkvergoeding telt niet mee voor de opbouw van je pensioen.

Zie ook