Individueel keuzebudget (IKB)

U ontvangt naast salaris ook een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB geeft u de mogelijkheid om naar uw eigen keuze een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen op door u gekozen tijdstippen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw maandinkomen deels om te zetten in verlof en andersom. Bekijk hieronder wat u met uw IKB kunt doen.

Video: Wat is IKB?

Bekijk hieronder wat IKB biedt en hoe u dit kunt inzetten.

(Beeldtitel: Individueel Keuzebudget. Een mannetje in een animatie:)

OPGEWEKTE MUZIEK

Per 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget of IKB.
Het IKB bestaat uit geld en tijd en vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering en de bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.
Het IKB geeft u de vrijheid om zelf te beschikken over uw opgebouwde IKB-budget en IKB-uren.
Uw budget bouwt u elke maand op met een percentage van uw salaris.
Uw uren krijgt u aan het begin van het jaar.
Er zijn verschillende manieren om uw IKB te gebruiken.
U kunt uw uren opnemen als verlof, laten uitbetalen of sparen als spaarverlof.
Door uren te sparen is het mogelijk langere perioden met verlof te gaan.
Spaarverlof kunt u bijvoorbeeld gebruiken om minder te gaan werken langer vrij te nemen, of eerder te stoppen met werken.
Niet-gebruikte uren blijven bewaard als spaarverlof.

(Het beeld wordt oranje. Euromunten vallen naar beneden.)

U kunt uw budget laten uitbetalen, er verlofuren van kopen of het gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen zoals een fiets voor het woon-werkverkeer of bijvoorbeeld een studie.
Iedere maand kunt u beslissen wat u wilt doen met uw IKB en doet u niets, dan wordt uw budget aan het eind van het jaar uitgekeerd.
Met het IKB maakt u keuzes die passen bij uw eigen wensen en doelen.
U geeft in het P-Direktportaal aan hoe u uw IKB wilt inzetten.
Het Individueel Keuzebudget, elke maand zo geregeld.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Video: Veelgestelde vragen IKB

Het Individueel Keuzebudget (IKB) is in januari 2020 ingevoerd voor alle rijksambtenaren. Het gebruik van het IKB is niet voor iedereen altijd even duidelijk. P-Direkt ontvangt veel vragen over dit onderwerp. De veelgestelde vragen over IKB zijn op een rij gezet en verwerkt in een korte animatie.

(Beeldtitel: Veelgestelde vragen over IKB. Een animatie.)
(Op een oranje achtergrond verschijnt de vraag: Vervalt IKB-spaarverlof? Het antwoord op de vraag is: Nee. Een mannetje:)

LEVENDIGE MUZIEK

(De tweede vraag verschijnt: Gaan niet-opgenomen compensatie-uren naar IKB-spaarverlof? Ook op deze vraag is het antwoord: Nee.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De derde vraag: Kan ik negatieve compensatie-uren verrekenen met IKB-spaarverlof? Opnieuw is het antwoord: Nee.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(De vierde en laatste vraag verschijnt: Kan ik geregistreerd verlof wijzigen of verwijderen? Het antwoord op deze vraag is: Ja.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Het mannetje staat achter een laptop. Hij klikt twee vakjes aan waar vervolgens een plaatje van een parasol in verschijnt.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ga voor meer vragen en antwoorden naar Rijksportaal.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT ZACHT VERDER

IKB-budget

Uw IKB bestaat uit tijd en geld. Uw IKB-budget bedraagt 16,37% over uw salaris. Het IKB-budget is opgebouwd uit:

  • de vakantie-uitkering van 8%
  • de voormalige eindejaarsuitkering van 8,3%
  • de gekapitaliseerde waarde van de vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding van samen 0,07%

De 8% vakantie-uitkering over uw toelagen ontvangt u maandelijks samen met uw toelagen. Voor de vakantie-uitkering geldt een minimumbedrag van € 200,62.

Iedere maand bouwt u een deel op. Op uw salarisstrook kunt u zien hoe hoog uw te besteden IKB-budget is. U kunt het geld uit uw IKB-budget op verschillende manieren inzetten.

IKB-uren

Hoeveel IKB-uren krijg ik per jaar?

U krijgt ieder jaar IKB-uren. Op hoeveel IKB-uren u recht heeft, hangt af van het aantal uren dat u werkt. Werkt u gemiddeld 36 uur per week? Dan ontvangt u jaarlijks 64 IKB-uren, ongeacht uw leeftijd. Dat is anders als u voor 1 september 2022 in dienst was en op 31 december 2022 40 jaar of ouder was. Meer informatie hierover leest u op de pagina IKB en PAS veranderen op 1 januari 2023.

Uw IKB-uren krijgt u ieder jaar op 1 januari voor het hele kalenderjaar. Werkt u in deeltijd of structureel meer dan gemiddeld 36 uur per week? Of treedt u in de loop van een jaar in dienst? Dan worden de IKB-uren naar verhouding berekend. IKB-uren zijn geen wettelijke of bovenwettelijke vakantie-uren. Het aantal IKB-uren wordt op hele uren naar boven afgerond.

Na de jaarovergang kunt u geen IKB-uren met terugwerkende kracht registreren, wijzigen of verwijderen.

Fiscaalvriendelijke doelen en IKB-spaarverlof

Uw IKB-budget kunt u besteden aan een voor u fiscaalvriendelijk doel. Uw IKB-uren kunt u voor langere tijd opsparen in uw IKB-spaarverlof.

Gevolgen IKB

Uw IKB-keuze kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslagen en sociale zekerheidsuitkeringen. U kunt een proefberekening van uw salaris aanvragen in het P-Direktportaal.

Inleveren bewijsstukken voor IKB

Moet u bewijsstukken inleveren voor uw IKB-aanvraag, bijvoorbeeld van de aankoop van een fiets? Dan dient u het bewijsstuk tegelijk in met uw IKB-aanvraag. Meer informatie over bewijsstukken vindt u op de pagina ‘Bewijsstukken IKB’.

Keuzemoment

U kunt in januari 2024 een IKB-aanvraag voor 2024 indienen in het P-Direktportaal. Als u voor de 10e van de maand uw keuze maakt, wordt die opdracht dezelfde maand uitgevoerd. Voor de exacte datum per maand, zie de onderstaande data.

U kunt het IKB-budget inzetten wanneer het is opgebouwd. Het is daarbij mogelijk om van tevoren aan te geven in welke maand u het budget wilt inzetten. U kunt het budget voor meerdere doelen in een kalendermaand gebruiken, maar alleen voor zover het budget op dat moment toereikend is. Als u IKB-budget wilt inzetten voor een fiscaal doel, moet u dat in één keer doen. U kunt dat niet in delen opsplitsen. Dat is alleen anders als u aanvullend op de vergoeding van uw werkgever maximaal € 750 van uw IKB-budget benut voor meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek. Gebruikt u uw IKB-budget voor maandelijkse of kwartaalbetaling van bedrijfsfitness en/of vakbondscontributie? Dan kunt u aangeven dat u uw IKB-budget hiervoor gebruikt in de maanden dat u betaalt.

Sluitingsdata voor de salarisuitbetaling

14 januari 2024, 22.00 uur
13 februari 2024, 22.00 uur
12 maart 2024, 22.00 uur
14 april 2024, 22.00 uur
13 mei 2024, 22.00 uur
12 juni 2024, 22.00 uur
14 juli 2024, 22.00 uur
13 augustus 2024, 22.00 uur
12 september 2024, 22.00 uur
14 oktober 2024, 22.00 uur
12 november 2024, 22.00 uur
10 december 2024, 22.00 uur

U kunt dit jaar een IKB-aanvraag indienen tot 10 december 2024 22.00 uur. Maakt u tussen 10 december 22.00 uur en 31 december 2024 kosten voor een fiscaalvriendelijk doel? Dan kunt u hiervoor geen IKB-budget gebruiken. Ook niet in 2025.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Individueel Keuzebudget (IKB)
Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen

Aanvragen

Voor uw IKB-aanvraag zijn verschillende formulieren beschikbaar. De formulieren vindt u op het P-Direktportaal.

Voor het verwerken van uw keuze om IKB-uren te kopen of te verkopen of meer uren te werken wordt uw maandsalaris gebruikt van de maand waarin uw keuze wordt verwerkt. Eventuele latere aanpassingen van dit maandsalaris hebben geen invloed op de waarde van de gekochte of verkochte uren. Uw keuze heeft uitsluitend betrekking op het lopende kalenderjaar. U kunt dus uitsluitend IKB-budget/uren gebruiken voor keuzes in hetzelfde kalenderjaar.