Gevolgen IKB

Zet je je IKB-budget in voor extra inkomen, extra verlof of een ander doel? Houd dan rekening met de volgende mogelijke gevolgen. Je wordt geacht die gevolgen te kennen. De gevolgen zijn voor jouw rekening.

Gevolgen voor inkomensafhankelijke toeslagen en sociale uitkeringen

Door gebruik van het IKB kan je bruto belastbaar inkomen hoger of lager worden. Het bedrag van je belastbaar inkomen bepaalt of en welk recht je hebt op:

  • inkomensafhankelijke toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering)
  • voorzieningen of eventuele uitkeringen op grond van de sociale zekerheidswetten (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering).

Het is dus raadzaam om de gevolgen van de door jou gewenste keuzecombinatie goed te bekijken. Je kunt een proefberekening van je salaris aanvragen via het P-Direktportaal.

Geen gevolgen voor vakantie- en eindejaarsuitkering

De vakantie-uitkering over je salaris en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in het IKB-budget. De vakantie-uitkering over je salaris en voormalige eindejaarsuitkering ontvang je niet meer in mei en december, deze maken deel uit van het budget dat je maandelijks beschikbaar krijgt. Het tijdstip van uitbetalen kun je zelf kiezen.

Gevolgen voor pensioen

Het kopen van IKB-uren heeft geen gevolgen voor je pensioenopbouw. Je mag volgens de fiscale regels voor maximaal 10% van de overeengekomen arbeidsduur uren kopen zonder dat het gevolgen heeft voor je pensioenopbouw. Met het kopen van maximaal 187 uur bij een fulltime dienstverband blijf je binnen 10% van je arbeidsduur en bij een daarvan afwijkende arbeidsduur geldt dat ook.

Lang ziek en IKB-aanspraak

Ben je langere tijd ziek? Dan wordt je maandinkomen de eerste 52 weken doorbetaald. Zolang je recht hebt op doorbetaling van je maandinkomen, blijft je IKB-aanspraak in principe hetzelfde. In het 2e ziektejaar betaalt je werkgever 70% van je maandinkomen. Vanaf dat moment bedraagt je IKB-budget 19,93% van je tot 70% verlaagde salaris. Dit percentage geldt vanaf 1 juli 2024.

Gevolgen voor sociale uitkeringen van gebruik IKB-budget

Ontvang je na ontslag geen salaris meer, maar uitsluitend een uitkering wegens ziekte (ZW of WIA) of werkloosheid (WW of BWWW)? Dan kan het gebruik van IKB van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Het dagloon (het bedrag dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor je ontslag) is de basis voor de berekening van je uitkering bij werkloosheid. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid gaat het om het jaar voordat je ziek werd. Door gebruik van IKB kan je dagloon hoger of lager uitvallen.

IKB ten onrechte fiscaalvriendelijk uitgekeerd

Als blijkt dat een deel van je IKB-budget ten onrechte fiscaalvriendelijk is uitbetaald, heeft dit mogelijk gevolgen waarvoor je kunt worden aangesproken. Dit kan via de fiscus of via je werkgever.

Heb je bijvoorbeeld je IKB-budget ingezet voor een fiets? Dan moet je deze voor meer dan de helft van de reisdagen voor je woon-werkverkeer gebruiken. Als je dit niet meer doet, dan moet je daar een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als je kort na de aanschaf van de IKB-fiets wordt overgeplaatst, waardoor je de fiets niet meer gebruikt voor woon-werkverkeer.

Als je een verkeerde voorstelling van zaken hebt gegeven en daarom onterecht je IKB-budget hebt ingezet voor de aanschaf van een fiets, heeft dit mogelijk gevolgen.

IKB en uit dienst

Bij het einde van je dienstverband krijg je je resterende IKB-budget uitbetaald. Je IKB-uren worden berekend naar verhouding van het deel van het jaar dat je in dienst bent geweest. Heb je dan al meer IKB-uren gebruikt? Dan wordt dat verrekend. Niet opgenomen IKB-uren en IKB-spaarverlof krijg je uitbetaald.