IKB-budget

Je kunt het geld uit je IKB-budget op verschillende manieren besteden: laten uitbetalen, extra IKB-uren kopen of besteden aan een fiscaalvriendelijk doel.

IKB-budget op verschillende manieren besteden

Je kunt het geld uit je IKB-budget op verschillende manieren besteden: laten uitbetalen, extra IKB-uren kopen of besteden aan een fiscaalvriendelijk doel.

Uitbetalen

Je IKB-budget krijg je maandelijks beschikbaar, maar de maand waarin je dit laat uitbetalen kun je zelf kiezen. Het is niet mogelijk om geld dat je later in het jaar krijgt naar voren te halen. Het is wel mogelijk om van tevoren aan te geven in welke maand je (een deel van) je budget wilt inzetten.

Als je geen keuze maakt, wordt je IKB-budget uitbetaald in december. Dat is ook het geval als je aan het einde van het jaar nog een deel van je IKB-budget over hebt.

Wil je een aanvraag doen, maar kun je de aankoop niet vooraf zelf betalen? Dan kun je een deel van je IKB-budget laten uitbetalen. Je kunt voor dit doel geen voorschot op je salaris krijgen.

Extra IKB-uren kopen

Je kunt jaarlijks extra IKB-uren kopen. Voor 1 IKB-uur betaal je het bedrag dat overeenkomt met je maandinkomen per uur. Hierbij gaan we uit van je maandinkomen in de maand voorafgaand aan de maand waarop je de uren krijgt bijgeschreven. Je kunt IKB-uren kopen voor hoogste budget dat je hebt opgebouwd. Wil je bijvoorbeeld 40 IKB-uren kopen? Dan heb je in januari nog onvoldoende budget. Je kunt alleen hele uren kopen.

De hoogte van je maandinkomen per uur verandert niet als jouw salaris of jouw toelagen met terugwerkende kracht veranderen. Dit betekent dat een salariswijziging met terugwerkende kracht geen invloed heeft op de waarde van reeds gekochte IKB-uren. Een salariswijziging heeft wel invloed op het kopen van uren in de toekomst.

Je kunt per kalenderjaar maximaal 187 extra IKB-uren kopen. Werk je in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur? Dan wordt het maximaal aantal IKB-uren dat je kunt kopen naar verhouding berekend en op hele uren naar beneden afgerond.

Als je extra IKB-uren hebt gekocht en je past daarna je arbeidsduur aan waardoor je minder gaat werken? Dan wordt het maximaal aantal van 187 aangepast aan het aantal dat past bij je gemiddelde arbeidsduur voor het kalenderjaar.

Extra gekochte uren kun je niet meer verkopen. De gekochte uren, die je aan het einde van het jaar niet hebt opgenomen, worden toegevoegd aan je IKB-spaarverlof.

Na de jaarovergang kun je geen IKB-gekochte uren met terugwerkende kracht registreren, wijzigen of verwijderen.

Besteden aan fiscaalvriendelijk doel

Je kunt je IKB-budget besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Wil je bijvoorbeeld een studie gaan volgen? Of gebruikmaken van bedrijfsfitness? Bekijk de mogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden.