IKB-budget

U kunt het geld uit uw IKB-budget op verschillende manieren besteden: laten uitbetalen, extra IKB-uren kopen of besteden aan een fiscaal vriendelijk doel.

Voor het besteden van uw IKB budget heeft u geen toestemming nodig van uw manager. U moet wel aan de voorwaarden voldoen, op de hoogte zijn van de regels en mogelijke gevolgen van uw keuzes aanvaarden. Dat verklaart u als u in het P-Direktportaal IKB-keuzes maakt.

Uitbetalen

Uw IKB-budget krijgt u maandelijks beschikbaar, maar de maand waarin u dit laat uitbetalen kunt u zelf kiezen. Het is niet mogelijk om geld dat u later in het jaar krijgt naar voren te halen. Het is wel mogelijk om van tevoren aan te geven in welke maand u (een deel van) uw budget wilt inzetten.
Als u geen keuze maakt, wordt uw IKB-budget uitbetaald in december. Dat is ook het geval als u aan het einde van het jaar nog een deel van uw IKB-budget over hebt.

Extra IKB-uren kopen

U kunt jaarlijks extra IKB-uren kopen. Voor 1 IKB-uur betaalt u het bedrag dat overeenkomt met uw brutosalaris per uur plus 16,37%. U kunt IKB-uren kopen voor ten hoogste het budget dat u hebt opgebouwd. Wilt u bijvoorbeeld 40 IKB-uren kopen? Dan zult u in januari nog onvoldoende budget hebben. U kunt alleen hele uren kopen.

U kunt per kalenderjaar maximaal 187 extra IKB-uren kopen. Werkt u in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur? Dan wordt het maximaal aantal IKB-uren dat u kunt kopen naar verhouding berekend en op hele uren naar beneden afgerond.

Als u extra IKB-uren heeft gekocht en u past daarna uw arbeidsduur aan waardoor u minder gaat werken, wordt het maximaal aantal van 187 aangepast aan het aantal dat past bij uw gemiddelde arbeidsduur voor het kalenderjaar.

Extra gekochte uren kunt u niet meer verkopen. De gekochte uren, die u aan het einde van het jaar niet heeft opgenomen, worden toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof.

Na de jaarovergang kunt u geen IKB-uren met terugwerkende kracht registreren, wijzigen of verwijderen.

Besteden aan fiscaal vriendelijk doel

U kunt uw IKB-budget besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. Wilt u bijvoorbeeld een studie gaan volgen? Of gebruikmaken van bedrijfsfitness? Bekijk de mogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden.